Сестра, как е новият ни пациент?
- По-добре, вече говори.
- И какво каза?
- Че се чувства зле!

от 1 глас
Последни новини