Класифицирана информация в България - всяка информация, показваща, че държавните служби не работят в интерес на държавата.

от 0 гласа
Последни новини