Тя:
- Може ли да дойда в клуба?
Той се засмя, прегърна я и нежно прошепна в ухото ѝ:
- Ще ти счупя челюстта...

от 0 гласа
Последни новини