Един програмист си вървял и видял една жаба. Тя му казала:
- Целуни ме и ще стана принцеса!
Обаче оня си я пъхнал в джоба.
След малко жабата пак се обадила:
- Ари ве ко ти стана, целуни ме и ще стана принцеса!
А програмиста отвръща:
- Ъ, принцеса, говоряща жаба по ме кефи!

от 0 гласа
Последни новини