Студент към приятелката си:
- Боже мой, как ми омръзна всичко! - казва и той, нервно пушейки цигара. - Живееш на края на света - тези твои изпращания са ми дошли до гуша! Квартирата ти е ужасна - не можем да пушим, да се целуваме, музика да слушаме... Как ми е опротивяло да те чакам на тези идиотски срещи, да се виждаме след занятията, да ям с теб хамбургери вместо вечеря, да стоя на студа по разни долнопробни заведения... А колко пари за цветя съм дал!
Тя с ужас го гледа, мислейки, че е дошъл края на връзката им и очите и се пълнят със сълзи.
- За по-кратко, - казва той, - омръзнала си ми окончателно. Край на всичко. Хайде да се оженим!

от 0 гласа
Последни новини