На митинг.
- Демокрация Демокрация! - крещят всички.
- Менстроация менструация! - крещи един старец.
- А бе дядка не се вика "Менструация", а демокрация..
- Карай, важното е кръв да се лее!

от 1 глас
Последни новини