7 °C

Тексас. Знойно слънце грее над пустинята. Сержант води занятия на плаца и крещи на войниците:
- Хайде, мекотели, пълзете по-бързо!
Покрай тях минава полковник и прави забележка:
- Хайде, хайде, не ги наричай с думи, които не разбират! От къде американски пехотинци ще ти разбират от ботаника?!?

от 0 гласа
Последни новини