Спорели Херкулес, Снежанка и Квазимодо кой е по-по-най. Херкулес, че бил най-силен на земята, Снежанка че била най-красива, а Квазимодо че бил най-грозен и ужасен. Докато си спорели покай тях минал един старец и след като чул техния спор им казал:
- Вижте сега, през 9 планини в 10-та има една старица, само тя мойе да каже кой какъв е в действителност.
Стигнали до на старицата бараката и пръв влезнал Херкулес, след малко излезнал и казал:
- Тя каза че аз съм наи-силният човек на земята!
След него влезнала Снежанка и не след дълго и тя излезнала и казала:
- Тя каза че аз съм на красива на земята.
Последен влезнал Квазимодо. Както другите и той излезнал съвсем скоро и чешейки се по главата попитал:
- Абе, кой беше тоя Мишо Шамара?

от 0 гласа
Последни новини