Корабът потъва. Всеки се спасява, като се залавя за останалите да плават по повърхността предмети.
Към дама, вкопчила се за корабното пиано, се доближава джентълмен и пита възпитано:
- Ще разрешите ли да ви акомпанирам?

от 0 гласа
Последни новини