Малкият Иванчо пита Марийка в детските ясли:
- Марийке, горещо ли ти е путето?
- Горещо е Иванчо, одеве като станах от
гърнето знаеш ли каква пара се вдигаше от него...

от 1 глас
Последни новини