Грузинци пишат писмо на сина си в армията: "Скъпи Гога! Скоро свършва службата ти. Напиши ни, синко, какво искаш, как да те посрещнем. Може нова къща да ти построим, или пък невеста да ти потърсим, или кола да ти купим?" Синът им отговаря: "Скъпи мои татко и мамо! Нищо не ми трябва: нито къщи, нито коли, нито жени. Купете ми едно прасе, кръстете го "старшина Петренко", като се прибера да я заколя гадината".

от 1 глас
Последни новини