14 °C

Искат последна промяна на Бюджет 2020

С докладна до общинските съветници кметът Николай Митков поиска последна промяна в Бюджета на общината. Според него финансово-икономическият анализ по текущото изпълнение на Бюджета към 30.11.2020г. показва, че са настъпили изменения в предвидените обекти и дейности. „Във връзка с успешното приключване на бюджетната година, се налага извършване на вътрешно компенсирани промени в рамките на приетия от Общински съвет бюджет за текущата година, се казва в докладната. С приемането на промените  се цели освобождаване на средства, които не могат да бъдат използване за заложените дейности за възникнали в последствия нужди. Запазва се общата стойност по прихода на бюджета на общината.

14 729 лв., предвидени за ремонти и 9 000 лв., които не са били усвоени от Дома за възрастни хора в Езерово се пренасочват за текущи издръжки, инвестиции и субсидии за организации с нестопанска цел.

Поради настъпили изменения в предвидените обекти, се казва още в докладната, се налага увеличение на капиталовите разходи по инвестиционна програма 2020 г. с 1 386 лева и намаляване на текущите ремонти с 16 115 лева.

Предложението за промяна в Бюджет 2020 ще бъде разгледано и гласувано от ОбС-Първомай на последната за 2020 година редовна сесия, която ще се проведе от 16.20 часа на 17 декември.

Теодора Кирякова

Източник: Parvomai.NET

Facebook коментари

Последни новини