9 °C

"Подкрепа за независимост" ще разшири дейността на социалния патронаж

На информационна конференция беше обяснена същността и целите на проект „Подкрепа за независимост“ . Бяха направени  разяснения по финансирането и осъществяването му.

Проектът беше представен от екипа му - ръководител Петя Калоферова – Кръстева, координатор – Петя Павлова  счетоводител Елена Кичукова.

Общата цел е да се създаде звено за услуги в домашна среда. Безработни, но обучени лица ще предоставят три вида услуги . 4-ма специалисти в социална услуга  ще оказват подкрепа и  съдействие за социално включване  на потребителите -да излязат на разходка, да отидат до определени институции, да участват в обществения живот. Домашните санитари ще са два вида. 13 за комунално – битова дейност. Те ще помагат за поддържането на дома,хигиената, приготвянето на храна на ползвателите на услугата и др. Други 13 ще са санитарите за лична помощ - те ще помагат на хора с увреждания да поддържат личната си хигиена и да се обслужват. Днес приключи и приемът на документи. За едно работно място има по повече от 3  кандидати. Предстои подбор на персонал, обучение,а след това и „напасване“ между потребител и санитар. От началото на месец май те ще бъдат назначени и ще започнат да предоставят услугата.

Този проект трябва да разшири дейността на социалния патронаж и предоставяните от него услуги и да създаде нови работни места. Негова задача е и да се подобрят условията на живот на хора с увреждания и на самотно живеещите, като предотврати настаняването им в институции.От „Подкрепа занезависимост“ могат да се възползват като потребители лица с трайни увреждания с ограничения или невъзможност от самообслужване, в това число и деца, и възрастни хора – общо 70 човека. Желаещите да станат потребители могат да подават молби във всеки момент докато тече проекта.

След представянето към ръководителя Петя Калоферова бяха отправени няколко въпроса. Стана ясно, че има списък по реда на който ще бъдат удовлетворявани нуждите на потребителите. Услугата може да бъде прекратена при различни условия, включително и ако ползвателят постъпи в болница. Проектът предвижда да се заплащат командировъчни, ако на санитаря се налага да пътува от едно населено място до друго. Допустимо е услугата да се предоставя за определено време,но няма гаранция в кой момент ще дойде реда на даден потребител. Така например, ако искате ваш възрастен роднина да го оставите на грижите на санитар докато пътувате за чужбина, трябва своевременно да подадете документи, за да не се окаже, че можете да се възползвате от услугата едва когато вече сте се върнал.

Стойността на проекта е 204 798.60лв, а осигурените средства са за минимална работна заплата на санитарите. Финансите са осигурени по ОП „Развитие а човешките ресурси“.

Теодора Кирякова

Източник: Parvomai.NET

Facebook коментари

Коментари в сайта

Последни новини