В Първомай контейнерите за разделно събиране на отпадъци не се използват по предназначение

В община Първомай количеството на отпадъците, събрани от системата за разделно събиране и извозване до сепариращата инсталация през 2023 година е 54,42 т.

В жълтите контейнери е имало 30,84 т отпадък, от който рециклируем е бил едва 6,6 т. Останалото количество – 24,24 т не е трябвало изобщо да попада там. През 2022 г. в жълтите контейнери е имало 34,06 отпадък, от който рециклируем е бил 7, 7 т. Това показва, че гражданите не само не спазват Закона за управление на отпадъците, а дори и културата в това отношение става все по-лоша, а в жълтите контейнери не се използват по предназначение.

Събраната от опаковки хартия през изминалата година е  4,331 т, а пластмасата – 2,329 т.

В зелените контейнери е имало 23,58 т отпадък, от който стъкло за рециклиране - 19,42 т.

На територията на община Първомай има разположени 97 контейнера за разделно събиране на отпадъци от опаковки, групирани в 50 точки, както и 3  специализирани контейнера за разделно събиране на текстил, обувки и аксесоари.

В отчета на зам.-кмета Хамди Мустафа на Програмата за управление на отпадъците на територията на община Първомай се посочва, че през годината е проведена една информационна кампании съвместно с „БУЛЕКОПАК” АД, насочена основно към подрастващите поколения. Осъществена е кампания по събиране на излезли от употреба дрехи, обувки и домашен текстил съвместно с „Текслайф“ ООД.

Теодора Кирякова

Facebook коментари

Още новини

Последни новини