Рекултивацията на старото сметище става общински обект от първостепенно значение

На последната сесия на Общинския съвет кметът Николай Митков заяви намерение да бъде започната процедура по закриване и рекултивация на депото за битови отпадъци, което се намира в кв. Дебър. За целта е направено геодезическо заснемане, което е установило, че сметището се намира върху имоти, които 100% са горски територии, частна държавна собственост.

За да започне рекултивацията тези територии трябва да бъдат с променен статут и да станат общински. По силата на Закона това може да се случи автоматично, ако депото стане „Общински обект от първостепенно значение“. Така територията става публична общинска собственост.

Обектът, който предлагаме за рекултивация има значение за подобряването на екологичното състояние и възстановяването на засегнатите от депото площи – твърди Николай Митков – Освен това допринася за реализирането на задълженията, поети от България за постигане на съответствие с директивите в областта на управлението на отпадъците.

Предложението сметището да стане общински обект от първостепенно значение беше подкрепено от всички общински съветници. Това наложи промяна в Програмата за управление на общинските имоти.

Обект, който преди няколко години беше обявен за общински, с първостепенно значение, е неизградения прокар под линията, който трябваше да свърже северната и източните части на Първомай.

Теодора Кирякова

Източник: Parvomai.NET

Facebook коментари

Още новини

Последни новини