10 °C

Николай Митков: Денят ми минава под знака на думите „срещи“ и „решения“

Точно преди година в стола на кмета на община Първомай седна Николай Митков. Той дойде със заявка за промяна в стила на управление. Как се справя след една година пълна с предизвикателства, проблеми и емоции, ще решим ние - избирателите. А каква е гледната му точка, в опит за равносметка, разговарям със самия него.

Теодора Кирякова: Променила ли се е визията Ви за управлението на общината след спечелването на изборите?

Николай Митков: Още в първите дни при влизането ми в Общината заявих категорично, че всички започнати проекти ще бъдат завършени, а общинското ръководство ще започне и работа по нови. За съжаление направеният финансов одит на общината показа наличието на огромни задължения -  над 4 милиона лева на червено, така че първото предизвикателство към мен и екипа ми бе намаляването на  дълга, като това  не  е за сметка на доброто управление или услугите, които трябва да осигуряваме на хората, а напротив.  Убеден съм, община Първомай  може да бъде един добър и уютен дом за живеене, но и да бъде добра перспектива за работно място. По това работим и вървим в тези две посоки - създаване на добри условия за живот в града и селата  и стопанска дейност, която да подобри трудовия пазар на територията на общината.

Т.К.:  Какво се е променило под Ваше управление?

Н.М.:  Конкретно говорейки, това, което се случи от началото на мандата не е нито много, нито малко. Кандидатстваме за финансиране от държавния бюджет за реконструкция на ул. „Стефан Стамболов“ -  една от основните  улици в града, за които с ПМС ни бяха отпуснати 1 400 000 лева. Стегнахме финансовата дисциплина, търсим съдействие и на държавно ниво за издължаване на вече направени разходи. В изпълнение на желанието ни за подкрепа на културните институции в общината, освободихме читалищата от такса смет.  Търсим решенията на поставените от хората проблеми, свързани с инфраструктурата на общината, с административното обслужване и  достъпа до услуги. Община Първомай е една от най-прозрачните в областта, това сочат данните от одита на Програмата за достъп до информация. Внедрихме нови административни услуги - издаване на скици на сгради и поземлени имоти, издаване на схема за самостоятелен обект, приемане на заявления за изменение в кадастралния регистър, предоставихме стая на първия етаж на общината на социалната  служба.

     Знам, че най-много хората от общината се интересуват от ремонт на улиците, тротоарите, осветлението и сметосъбирането, затова със средства за капиталовите разходи ремонтирахме улиците „Рожен“, „Сребърна“ и „Братя Миладинови - юг“, както и ремонт на тротоари в централната част на града и кв. Дебър. На ул.,,Рожен” беше подсилено  уличното осветление с чисто нови лед лампи.

Строят се две вътрешни тоалетни в училищата във Виница и Караджалово. До дни ще започне покриването стълбите на стария подлез, за да може да се предпазват от заледяване и сняг.

В централния градски парк беше разширен детският кът, а ремонтни работи разкрасиха детската площадка в кв.Дебър. Паркът в с.Бяла река  също беше облагороден. Работи се по изграждането на нова детска площадка в района зад блоковете на ул. „Княз Борис I“. Гробищният парк в града вече е ограден.

Всички виждаме лошата улична мрежа в града и по селата и се стараем със собствени сили да закърпим по-лошите участъци. Подготвяме нови проекти, за да може да ремонтираме и други улици в следващата година.

Бяха одобрени  и проекти за ремонт на сградите на ДГ „Осми март“ в Първомай и Любеново. Общината съдейства при подготовка за искане на средства за ремонт на НУ „Хр. Ботев“ и СУ „Проф.д-р Асен Златаров“  и те бяха отпуснати от МОН. В селата бяха заложени средства по инвестиционната програма за 2020 г. и до края на годината всичко предвидено ще бъде изпълнено.

Тази година на територията на Община Първомай се реализираха  пет проекта  в рамките на ежегодната  Национална кампания ,,Чиста околна среда – 2020” на тема ,,Обичам природата  и аз участвам”, финансирани от ПУДООС. С реализацията на дейностите по тази кампания се направиха зони за отдих и спорт, детски кътове с нови съоръжения, паркови пространства, които се почистиха, залесиха и облагородиха.

Нови кътове за отдих се оформиха в с.Брягово и кв.Дебър, което се случи с активното съдействие на кметствата и  местните жители. В учебните заведения – ОУ,,Христо Ботев” - гр.Първомай, ДГ,,Пролет”- кв.Дебър и ДГ,,Детелина” - с.Дълбок извор” децата ще се радват на нови беседки и кътове за отдих, реализирани в рамките на проекта.

Има много неща, които смятам, че са важни и ще ги направим. Следвам една максима, която ми беше казана от Паун Иванов –човек, когото много уважавам „ Хората ще те запомнят по това, което си построил”.

Т.К.:   Как се справят служителите в ОбА и общинските предприятия?

Н.М.:  Мисля, че те се справят както и преди – професионално и отговорно. Надявам се, че всеки дава  всичко от себе си, за да е в полза на гражданите. Направихме реорганизация и сведохме до минимум служителите. Има какво още да се иска по отношение на комуникацията между администрация и граждани, но работим в посока модернизиране  на системата на обслужване. Убеден съм, че хората имат капацитета и възможността да се справят с предизвикателството на съвременните начини на общуване и обслужване.

Т.К.: Казват, че непопулярните мерки се взимат през първите две години от мандата. До тук са вдигнати някои такси като ТБО и е закрито едно училище. Да очакваме ли други подобни решения?

Н.М.: Така наречените „непопулярни мерки“ са всъщност или дълго отлагани решения, или просто такива, които предишното ръководство, с оглед предизборни обещания или партийни взаимодействия, не е пожелало да направи. За да е ефективна една система тя има нужда от реформа, а тя, за да е успешна се прави чрез обсъждане с всички заинтересовани страни. Аз също не искам да се увеличават такси. Предвидените увеличения са заложени в Закона, а и дълговете ни към Депото в Асеновград, увеличението на ставките за депониране наложиха тази мярка. 

Що се отнася до училището – всички искаме децата ни да получават добро образование, а в това училище не бе възможно. Първомай все още е единствената община в областта с нереформирана училищна мрежа, но такива решения трябва да се вземат при политически консенсус, с ясната мисъл за качественото образование на децата.

Засега не виждам обстоятелства, които да налагат подобни тежки решения.

 Т.К.:  Първата година от мандата Ви минава под знака на К-19. На какво Ви попречи пандемията?

Н.М.: Пандемията забави  решаването на някои  проблеми в уличната инфраструктурата, в обновяването на социалната инфраструктура. За огромно съжаление и мое, и на съгражданите ми, тази година  за първи път не отбелязахме подобаващо празника на общината и Майските културни тържества.  Празникът на тракийската музика също не се проведе.  

Но искам да споделя нещо. Китайският символ за криза е съставен от два йероглифа - заплаха и възможност. Считам, че първомайци получиха в този период и възможност да покажат своята съпричастност   и грижа към хората в нужда. И тук ще ми позволите да благодаря на доброволците, които  се обединиха в социалната мрежа и организираха кампания «Великден», в която се включихме и общинското ръководство, с лични  средства и транспорт, за да достигнем до всеки нуждаещ се в общината, за да посрещне великденските празници по-спокойно. Една благотворителна инициатива на първомайци, чиято цел бе закупуването на ЕКГ за нуждите на ЦСМП – Първомай, бе в отговор на молбата на медиците, според които спешният център се нуждае от минимум 1 ЕКГ апарат, пулсоксиметър, безконтактни термометри, апарати за кръвно. В акцията бяха  събрани  средства и поръчани 3   ЕКГ апарата. Голяма беше и финансовата помощ от 20 000лв. за МБАЛ - Първомай от местна фирма, която още в първите дни на Пандемията подкрепи здравното заведение. Една от големите ценности на такива социални доброволчески инициативи е обществената енергия, която акумулират и надеждата, че заедно, обединени жителите на общината могат да бъдат полезни едни на други.

Изправени сме пред трудни дни отново. Пандемията се разразява и отново призовавам към отговорност и дисциплина.   Мисля, че кризата ни дава и урок за бъдещето.

Т.К.: Как работите с централната власт?

Н.М.: Опитваме се да постигнем  добро взаимодействие, в услуга на жителите на общината.  Ново шосе от  4 200 км ще свързва село Воден и село Сусам в община Минерални бани. Така ще се съкрати пътуването между Първомай и Хасково с около 20 километра. Средствата за изграждането на пътя – около 1,7 млн. лв., са отпуснати от държавата. Ремонта на ул. „Стефан Стамболов“, ремонта на детската градина в Любеново и Първомай, търсим финансиране и подкрепа за проекти като пътя за Татарево, ул. „Братя Миладинови“ север – към кв. Любеново.

Аз съм диалогичен и се стремя да имам контакти със съответните институции, за да може максимално да намерим решение на очакванията на хората .

Т.К.:  А с местния бизнес?

Н.М.: Местният бизнес получава съдействие от страна на администрацията и се надявам ковид кризата да го засегне по- малко.   Със съдействието на ОбС беше взето решение за освобождаване на бизнеса от наеми и такси за периода на социална изолация.

Има и резултат от доброто ни сътрудничество: фирма „Бор-Чвор“, която осигури млечни продукти по време на карантината за социално слаби  наши съграждани. Село Караджалово ще е с ново улично осветление  след протегнатата ръка от страна на новите собственици на Фотоволтаичния парк.  Фирма ,,Загрей” ни помогна за запълването на дупките по пътя за Виница.  Има и други примери.

Други фирми, развиващи бизнес в общината са готови да инвестират  в подобряване на инфраструктурата. Разбира се, винаги може още, но аз благодаря на всички, които ни помагат.

Как минава един работен ден на кмета на община Първомай?

Н.М.:  Дните един с един не си приличат, но може би има една дума, която ги обединява и тя е „срещи“, защото работният ден на кмета на общината не е  затворен между стените на  кабинета. И разбира се думата „решения“, които са взети в резултат на тези срещи. Денят започва с разговор с  първия гражданин, когото срещам, в диалог с институциите и администрацията на общината, с кметовете на населени места и продължава с дискусия с първомайци по телефона, а понякога и в социалните мрежи.  Преди година жителите искаха промяната, а аз им обещах да работя и да решавам с отговорност и  мисъл за това общината ни да бъде успешна и развиваща се, така че денят  ми е подчинен на този мой ангажимент и е белязан от думите „срещи“ и „решения".

Източник: Parvomai.NET

Facebook коментари

Хороскоп за 28.02.2021

Хороскоп за Овен

Овен
Днешният ден едва ли ще ви изненада с нещо, но ако решите да положите малко повече усилия може би ще изненадате себе си. Някои от вас имат възможност да постигнат нещо, към което отдавна се стремят и точно днес това ще ви се отдаде много по-лесно от когато и да било друг път. Сигурно знаете за какво става дума и ако имате късмет ще се сетите навреме за да го направите.
28 фев 2021

Хороскоп за Телец

Телец
Ще се радвате на добро сътрудничество с деловите си партньори. Не отлагайте среща с важен за вас човек. Сега е момента да действате по-открито и да покажете това, на което сте способни. Даденостите съвпадат с желанията ви и не ви остава нищо друго, освен да действате.
28 фев 2021

Хороскоп за Близнаци

Близнаци
Всичко, което правите днес ще ви носи удовлетворение, защото се отнасяте към него с предпочитание. Контролирайте емоциите си и не допускайте да пропуснете нещо важно заради невъздържаност или недобре преценена ситуация. Радвайте се на малките неща, не бъдете максималисти.
28 фев 2021

Хороскоп за Рак

Рак
В основата на компромисите днес се корени успешната ви работа. Независимо с какво се занимавате, бъдете готови да се съгласявате с мнението на околните и да се стараете да потушавате възможните конфликти. Това ще ви спести ценно време и доста главоболия. Постигате добри резултати в нещо, което предприемате сами. Следвайте намерението си докрай.
28 фев 2021

Хороскоп за Лъв

Лъв
Работата ви днес ще върви с променлив успех. Влагате прекалено много емоции дори в дребни неща и това може бързо да ви изтощи. В личен план проявявате излишна упоритост, която може да влоши положението ви без да ви донесе никакъв положителен резултат. Дори да ви е трудно, постарайте се да говорите открито за нещата, които ви интересуват.
28 фев 2021

Хороскоп за Дева

Дева
Необходимо ви е повече самочувствие и увереност в собствените сили, за да успеете да реализирате плановете си. Ще получите доста разумен съвет относно начина си на действие, за който трябва да сте благодарни. Не правете необмислени покупки.
28 фев 2021

Хороскоп за Везни

Везни
Денят е успешен за онези от вас, които си търсят работа. Успявате да намерите предложения, които ви удовлетворяват и едва ли някой ще се учуди ако съвсем скоро смените работното си място. Във ваш плюс е че бързо се адаптирате към нови места и ситуации. Бързо установявате нови познанства, което още повече улеснява промените при вас.
28 фев 2021

Хороскоп за Скорпион

Скорпион
Активни и уверени в себе си ще получите добра оценка за работата си и съответното възнаграждение за труда си. За сметка на това в личния си живот е възможно да изживеете разочарования. Помислете дали сте отговорили на нечии очаквания и чия е вината за разминаването ви с тях.
28 фев 2021

Хороскоп за Стрелец

Стрелец
Ще съобразите външните си изяви с духовните си потребности и така ще ги направите по-впечатляващи. Добрата реклама е най-голямата ви печалба днес. Очакванията на бизнесмените ще се доближат до реалността, само с малко изключени. Някои от делата ви ще ви изправят пред избор, който трябва да направите днес.
28 фев 2021

Хороскоп за Козирог

Козирог
Не позволявайте на никой да ви пречи на успешния ви ход в реализиране на целите ви. Сътрудничеството ви с определени хора ще бъде ползотворно, но не бива да налагате на всяка цена мнението си. В противен случай рискувате да провалите нещо, което със сигурност върви към успех.
28 фев 2021

Хороскоп за Водолей

Водолей
Очаква ви успешен ден, наситен с много срещи и разнородни контакти. Общуването е ваша стихия обаче затова няма да е чудно че успявате да постигнете значителни резултати в тази област. Не е трудно да ви повярва човек за каквото и да било, толкова е силна способността ви да убеждавате При това го правите с обаянието, характерно за Водолея.
28 фев 2021

Хороскоп за Риби

Риби
С общи усилия ще приключите проект или друга задача, еднакво интересна за вас и хората от обкръжението ви. Застанете на принципни позиции, когато се очаква да бъдат взети важни решения и не допускайте съмненията у някого да възпрат общия устрем. В крайна сметка ще се поздравите с повече свършена работа, което означава и по-добри доходи.
28 фев 2021
Последни новини