-1 °C

Николай Митков: Денят ми минава под знака на думите „срещи“ и „решения“

Точно преди година в стола на кмета на община Първомай седна Николай Митков. Той дойде със заявка за промяна в стила на управление. Как се справя след една година пълна с предизвикателства, проблеми и емоции, ще решим ние - избирателите. А каква е гледната му точка, в опит за равносметка, разговарям със самия него.

Теодора Кирякова: Променила ли се е визията Ви за управлението на общината след спечелването на изборите?

Николай Митков: Още в първите дни при влизането ми в Общината заявих категорично, че всички започнати проекти ще бъдат завършени, а общинското ръководство ще започне и работа по нови. За съжаление направеният финансов одит на общината показа наличието на огромни задължения -  над 4 милиона лева на червено, така че първото предизвикателство към мен и екипа ми бе намаляването на  дълга, като това  не  е за сметка на доброто управление или услугите, които трябва да осигуряваме на хората, а напротив.  Убеден съм, община Първомай  може да бъде един добър и уютен дом за живеене, но и да бъде добра перспектива за работно място. По това работим и вървим в тези две посоки - създаване на добри условия за живот в града и селата  и стопанска дейност, която да подобри трудовия пазар на територията на общината.

Т.К.:  Какво се е променило под Ваше управление?

Н.М.:  Конкретно говорейки, това, което се случи от началото на мандата не е нито много, нито малко. Кандидатстваме за финансиране от държавния бюджет за реконструкция на ул. „Стефан Стамболов“ -  една от основните  улици в града, за които с ПМС ни бяха отпуснати 1 400 000 лева. Стегнахме финансовата дисциплина, търсим съдействие и на държавно ниво за издължаване на вече направени разходи. В изпълнение на желанието ни за подкрепа на културните институции в общината, освободихме читалищата от такса смет.  Търсим решенията на поставените от хората проблеми, свързани с инфраструктурата на общината, с административното обслужване и  достъпа до услуги. Община Първомай е една от най-прозрачните в областта, това сочат данните от одита на Програмата за достъп до информация. Внедрихме нови административни услуги - издаване на скици на сгради и поземлени имоти, издаване на схема за самостоятелен обект, приемане на заявления за изменение в кадастралния регистър, предоставихме стая на първия етаж на общината на социалната  служба.

     Знам, че най-много хората от общината се интересуват от ремонт на улиците, тротоарите, осветлението и сметосъбирането, затова със средства за капиталовите разходи ремонтирахме улиците „Рожен“, „Сребърна“ и „Братя Миладинови - юг“, както и ремонт на тротоари в централната част на града и кв. Дебър. На ул.,,Рожен” беше подсилено  уличното осветление с чисто нови лед лампи.

Строят се две вътрешни тоалетни в училищата във Виница и Караджалово. До дни ще започне покриването стълбите на стария подлез, за да може да се предпазват от заледяване и сняг.

В централния градски парк беше разширен детският кът, а ремонтни работи разкрасиха детската площадка в кв.Дебър. Паркът в с.Бяла река  също беше облагороден. Работи се по изграждането на нова детска площадка в района зад блоковете на ул. „Княз Борис I“. Гробищният парк в града вече е ограден.

Всички виждаме лошата улична мрежа в града и по селата и се стараем със собствени сили да закърпим по-лошите участъци. Подготвяме нови проекти, за да може да ремонтираме и други улици в следващата година.

Бяха одобрени  и проекти за ремонт на сградите на ДГ „Осми март“ в Първомай и Любеново. Общината съдейства при подготовка за искане на средства за ремонт на НУ „Хр. Ботев“ и СУ „Проф.д-р Асен Златаров“  и те бяха отпуснати от МОН. В селата бяха заложени средства по инвестиционната програма за 2020 г. и до края на годината всичко предвидено ще бъде изпълнено.

Тази година на територията на Община Първомай се реализираха  пет проекта  в рамките на ежегодната  Национална кампания ,,Чиста околна среда – 2020” на тема ,,Обичам природата  и аз участвам”, финансирани от ПУДООС. С реализацията на дейностите по тази кампания се направиха зони за отдих и спорт, детски кътове с нови съоръжения, паркови пространства, които се почистиха, залесиха и облагородиха.

Нови кътове за отдих се оформиха в с.Брягово и кв.Дебър, което се случи с активното съдействие на кметствата и  местните жители. В учебните заведения – ОУ,,Христо Ботев” - гр.Първомай, ДГ,,Пролет”- кв.Дебър и ДГ,,Детелина” - с.Дълбок извор” децата ще се радват на нови беседки и кътове за отдих, реализирани в рамките на проекта.

Има много неща, които смятам, че са важни и ще ги направим. Следвам една максима, която ми беше казана от Паун Иванов –човек, когото много уважавам „ Хората ще те запомнят по това, което си построил”.

Т.К.:   Как се справят служителите в ОбА и общинските предприятия?

Н.М.:  Мисля, че те се справят както и преди – професионално и отговорно. Надявам се, че всеки дава  всичко от себе си, за да е в полза на гражданите. Направихме реорганизация и сведохме до минимум служителите. Има какво още да се иска по отношение на комуникацията между администрация и граждани, но работим в посока модернизиране  на системата на обслужване. Убеден съм, че хората имат капацитета и възможността да се справят с предизвикателството на съвременните начини на общуване и обслужване.

Т.К.: Казват, че непопулярните мерки се взимат през първите две години от мандата. До тук са вдигнати някои такси като ТБО и е закрито едно училище. Да очакваме ли други подобни решения?

Н.М.: Така наречените „непопулярни мерки“ са всъщност или дълго отлагани решения, или просто такива, които предишното ръководство, с оглед предизборни обещания или партийни взаимодействия, не е пожелало да направи. За да е ефективна една система тя има нужда от реформа, а тя, за да е успешна се прави чрез обсъждане с всички заинтересовани страни. Аз също не искам да се увеличават такси. Предвидените увеличения са заложени в Закона, а и дълговете ни към Депото в Асеновград, увеличението на ставките за депониране наложиха тази мярка. 

Що се отнася до училището – всички искаме децата ни да получават добро образование, а в това училище не бе възможно. Първомай все още е единствената община в областта с нереформирана училищна мрежа, но такива решения трябва да се вземат при политически консенсус, с ясната мисъл за качественото образование на децата.

Засега не виждам обстоятелства, които да налагат подобни тежки решения.

 Т.К.:  Първата година от мандата Ви минава под знака на К-19. На какво Ви попречи пандемията?

Н.М.: Пандемията забави  решаването на някои  проблеми в уличната инфраструктурата, в обновяването на социалната инфраструктура. За огромно съжаление и мое, и на съгражданите ми, тази година  за първи път не отбелязахме подобаващо празника на общината и Майските културни тържества.  Празникът на тракийската музика също не се проведе.  

Но искам да споделя нещо. Китайският символ за криза е съставен от два йероглифа - заплаха и възможност. Считам, че първомайци получиха в този период и възможност да покажат своята съпричастност   и грижа към хората в нужда. И тук ще ми позволите да благодаря на доброволците, които  се обединиха в социалната мрежа и организираха кампания «Великден», в която се включихме и общинското ръководство, с лични  средства и транспорт, за да достигнем до всеки нуждаещ се в общината, за да посрещне великденските празници по-спокойно. Една благотворителна инициатива на първомайци, чиято цел бе закупуването на ЕКГ за нуждите на ЦСМП – Първомай, бе в отговор на молбата на медиците, според които спешният център се нуждае от минимум 1 ЕКГ апарат, пулсоксиметър, безконтактни термометри, апарати за кръвно. В акцията бяха  събрани  средства и поръчани 3   ЕКГ апарата. Голяма беше и финансовата помощ от 20 000лв. за МБАЛ - Първомай от местна фирма, която още в първите дни на Пандемията подкрепи здравното заведение. Една от големите ценности на такива социални доброволчески инициативи е обществената енергия, която акумулират и надеждата, че заедно, обединени жителите на общината могат да бъдат полезни едни на други.

Изправени сме пред трудни дни отново. Пандемията се разразява и отново призовавам към отговорност и дисциплина.   Мисля, че кризата ни дава и урок за бъдещето.

Т.К.: Как работите с централната власт?

Н.М.: Опитваме се да постигнем  добро взаимодействие, в услуга на жителите на общината.  Ново шосе от  4 200 км ще свързва село Воден и село Сусам в община Минерални бани. Така ще се съкрати пътуването между Първомай и Хасково с около 20 километра. Средствата за изграждането на пътя – около 1,7 млн. лв., са отпуснати от държавата. Ремонта на ул. „Стефан Стамболов“, ремонта на детската градина в Любеново и Първомай, търсим финансиране и подкрепа за проекти като пътя за Татарево, ул. „Братя Миладинови“ север – към кв. Любеново.

Аз съм диалогичен и се стремя да имам контакти със съответните институции, за да може максимално да намерим решение на очакванията на хората .

Т.К.:  А с местния бизнес?

Н.М.: Местният бизнес получава съдействие от страна на администрацията и се надявам ковид кризата да го засегне по- малко.   Със съдействието на ОбС беше взето решение за освобождаване на бизнеса от наеми и такси за периода на социална изолация.

Има и резултат от доброто ни сътрудничество: фирма „Бор-Чвор“, която осигури млечни продукти по време на карантината за социално слаби  наши съграждани. Село Караджалово ще е с ново улично осветление  след протегнатата ръка от страна на новите собственици на Фотоволтаичния парк.  Фирма ,,Загрей” ни помогна за запълването на дупките по пътя за Виница.  Има и други примери.

Други фирми, развиващи бизнес в общината са готови да инвестират  в подобряване на инфраструктурата. Разбира се, винаги може още, но аз благодаря на всички, които ни помагат.

Как минава един работен ден на кмета на община Първомай?

Н.М.:  Дните един с един не си приличат, но може би има една дума, която ги обединява и тя е „срещи“, защото работният ден на кмета на общината не е  затворен между стените на  кабинета. И разбира се думата „решения“, които са взети в резултат на тези срещи. Денят започва с разговор с  първия гражданин, когото срещам, в диалог с институциите и администрацията на общината, с кметовете на населени места и продължава с дискусия с първомайци по телефона, а понякога и в социалните мрежи.  Преди година жителите искаха промяната, а аз им обещах да работя и да решавам с отговорност и  мисъл за това общината ни да бъде успешна и развиваща се, така че денят  ми е подчинен на този мой ангажимент и е белязан от думите „срещи“ и „решения".

Източник: Parvomai.NET

Facebook коментари

Хороскоп за 27.11.2020

Хороскоп за Овен

Овен
Мисли, свързани с отминали събития отново ще излязат на преден план. От тях няма да се почувствате по-добре, за това си наложете да ги забравите. Насочете енергията си за по-хубавите неща в живота ви. Дарете си малко почивка и нещо специално за себе си, заслужавате го не по-малко от всеки друг.
27 ное 2020

Хороскоп за Телец

Телец
Съчетавайки полезното с приятното, ще изживеете деня си приятно. Без да изтъквате заслугите си пред някого, ще успеете да го насочите в желаната от вас посока на мислене и заедно ще вземете решения за бъдещата си работа, цел или живот. Осигурете си време и за себе си, имате нужда от разтоварване.
27 ное 2020

Хороскоп за Близнаци

Близнаци
Професионални срещи и обсъждане на интересуващи ви теми са част от ангажиментите, стоящи пред вас. Ще се включите в текущ проект и ще провокирате събитията в своя полза, без разбира се да предизвиквате недоволството на колегите си. Спазвайте добрия тон в общуването и законността.
27 ное 2020

Хороскоп за Рак

Рак
С лекота ще разрешите въпрос, който отдавна ви занимава. Изпитвате необходимост от промяна и същевременно се чудите от къде да започнете. Може би от себе си, може и от дома си. Във всички случаи се нуждаете от повече движение, спортувайте и се забавлявайте. Работата ви изтощава, не се давайте.
27 ное 2020

Хороскоп за Лъв

Лъв
С набелязаните мерки за подобряване организацията на работното място ще имате своите резултати. Всички те ще се окажат важни за професионалното ви развитие и най-вече финанси. Нововъведенията ви ще срещнат разбиране и ще получите подкрепа. Сигурно е, че сте сред най-добрите и с нищо не ви превъзхождат.
27 ное 2020

Хороскоп за Дева

Дева
Предстоящите промени създават у вас напрежение, но и не ви липсват добри очаквания. За някои те са свързани с нова работа, смяна на местоживеене или друго интересуващо ги обстоятелство. Правейки оценка на развитията в живота си, ще бъдете по-обективни, ако изключите нещата от емоционален характер.
27 ное 2020

Хороскоп за Везни

Везни
Настроението ви е добро, независимо от поведението на околните. В случая това е чудесно, защото вие наистина сте прави. Упоритостта в работата ви ще донесе резултат. Ще се радвате на заслужено признание, а и наградата ще бъде добра. Проявете толерантност към човек от обкръжението ви, който има свои проблеми.
27 ное 2020

Хороскоп за Скорпион

Скорпион
Ще сложите добро начало на нещо ново в живота си днес. Положителните промени ще ви заставят да станете по-търпеливи към себе си и околните. То няма да ви коства големи усилия, защото сърцето ви е широко и в него има място за много обич и човешка топлина. Щастливите мигове ще последват и трайно ще се настанят в живота ви.
27 ное 2020

Хороскоп за Стрелец

Стрелец
Денят не е подходящ за започването на нещо ново. Задоволете се с изпълнението на обикновените си задължения, дори да ви се струват досадни. Не давайте обещания, за които знаете, че са трудноизпълними. Вечерта прекарайте в шумна компания.
27 ное 2020

Хороскоп за Козирог

Козирог
Сега вие сте творци на своето щастие. Най-вече от вас зависи да направите денят си успешен. Очакват ви изненади от всякакво естество и се налага да бъдете много внимателни в действията си. Погрешна стъпка може да ви донесе доста неприятности. Намерете време за любимия човек, защото нещата там не вървят гладко. Или може би е време за нова връзка?
27 ное 2020

Хороскоп за Водолей

Водолей
Днешния ден предлага сериозно предизвикателство за вас. Мотивацията ви за работа е толкова висока, че нищо не може да ви откаже от онова, което сте си наумили. Можете да разчитате на ваш приятел в момент, когато се нуждаете от съвет. Бъдете концентрирани и резултатите ще са налице.
27 ное 2020

Хороскоп за Риби

Риби
Ще придвижвате напред делата си, но наред с работата си е добре да се погрижите интересите ви да бъдат защитени. Използвайте контактите си и създайте условия за развитие на идеите си. Има потенциал в тях, стига да ги популяризирате и направите достъпни за повече хора. В желанието си да зарадвате близки хора ще влезнете в разходи.
27 ное 2020
Последни новини