-2 °C

Започна изпълнението на проект за грижа за възрастни и хора с увреждания

Община Първомай e бенефициент по проект „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в община Първомай – Компонет 4”. Общата стойност на проекта е 92 292.48 лева, в това число разходи по линия на ЕС в размер на 78 448.61 лева и НФ – 13 843.87 лева. Срокът за изпълнение на проекта е 6 месеца, считано от 03.07.2020 година.

Основната дейност по проекта е предоставяне на почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги.

Дейността патронажна грижа ще усъвършенства и подобри достъпа и услугите в общността за хора, които поради различни ограничения от здравословен характер са изключени от социалния живот и са в риск от включване в институционален тип грижи. Патронажната грижа ще допринесе за разширяване на социалните услуги, предоставяни в общността и за подобряване качеството на живот на хората от уязвимите групи и/или техните семейства.

Социалната услуга патронажна грижа ще обхване минимум 84 представители на особено уязвими рискови групи:Възрастни хора над 65 г. с ограничения или в невъзможност за самообслужване; Хора с увреждания и техните семейства и др.

Жителите на Общината, които имат нужда от услугата патронажна грижа, ще имат възможност да подадат заявление, като след извършена оценка на индивидуалните им потребности, ще могат да получават здравно-социални услуги до 2 часа на ден.

Услугите, които ще получават потребителите, ще се осъществяват от медицински специалисти и домашни помощници.

В същото време до 24 юли с допълнително споразумение продължава проект „Целево подпомагане с топъл обяд в община Първомай” . Допълнително са отпуснати още 12 325,00 лева от държавния бюджет чрез Агенцията за социално подпомагане. Така общият размер на безвъзмездната финансова помощ по проекта е 28 594,00 лева.

Parvomai.NET

Източник: Parvomai.NET

Facebook коментари

Коментари в сайта

Хороскоп за 18.01.2021

Последни новини