13 °C

Община Първомай обявява конкурс за доставчик на социални услуги

О Б Я В А

Община Първомай обявява конкурс на основание Заповед №РД-15-379/30.06.2020г. на Кмета на община Първомай за Предоставяне управлението на социалните услуги „Център за обществена подкрепа” и „Център за социална рехабилитация и интеграция“ на територията на Община Първомай

Конкурсна документация може да бъде закупена не по-късно от 10 работни дни, считано от датата на обявлението, в деловодството на Община Първомай - Център за услуги на гражданите, на адрес: гр. Първомай, ул. „Братя Миладинови-юг” № 50, всеки работен ден от 8.00 – 12.00 и 13.00 – 17.00 часа.

Цена на конкурсната документация - 10.00 лв.

Кандидатите подават документи в 45 дневен срок от датата на обявлението, най-късно до 17.00 часа на 14.08.2020 г.. Документите се подават лично или по пощата чрез препоръчано писмо с обратна разписка в деловодството на община Първомай, гр. Първомай, ул. „Братя Миладинови-юг” № 50

Подробна информация във връзка с провеждане на конкурса може да получите в Община Първомай – ет.2, стая 217, тел. 0887314183.

Платен материал

Хороскоп за 14.04.2021

Последни новини