Съветниците приеха нова програма за развитие на туризма в общината

По време на последната сесия на Общинския съвет бе разгледан отчета за изпълнение на Програмата на Община Първомай за развитие на туризма през 2022 година. Общината не е известна като туристическа, но развитието му може да има много положителни ефекти върху икономиката и качеството на живот на местното население. По време на заседанието бе гласувана и Програма за настоящата година.

В Отчета подробно са описани проведените мероприятия, целящи популяризиране на общината, като разпознаваема туристическа дестинация. С цел да превърне Драгойновски балкан  в привлекателна туристическа атракция, екипна общинска администрация има намерение да кандидатства с проектоплан за изграждане на екопътеки. Като цяло мероприятията, включени в програмата за 2023г., са продължение на мероприятията от 2022г., тъй като те преследват изпълнението на стратегическите задачи в областта на туризма, залегнали в Общинския план за развитие за периода 2021-2027г.

Един от начините за стимулиране на туризма в община Първомай е да се инвестира в подобряването на инфраструктурата, като пътища, мостове, водопроводи и канализации. Това ще улесни достъпа на туристите до различните забележителности в общината и ще повиши комфорта на техния престой.

Друг начин за развитие на туризма е да се инвестира в подобряването на културното и природното наследство в общината. Това може да включва реставрация на стари забележителности, изграждане на нови музеи и галерии, както и подпомагане на местните занаятчии.

Организирането на културни и спортни събития в общината също може да привлече повече туристи. Такива събития могат да включват фестивали на музиката и танца, спортни състезания, изложби на хранителни и ръчно изработени продукти.

Накрая, маркетинговите кампании могат да играят важна роля в привличането на туристи в община Първомай. Туристически агенции, хотели и ресторанти могат да създадат рекламни материали и да ги разпространят в различни медии, за да представят на туристите красотите на общината.

Съществуват много начини за стимулиране на туризма в община Първомай и комбинирането на различните методи може да доведе до значително развитие на туризма в региона.

Отчетът и новата Програма за развитие на туризма бяха единодушно гласувани от всички общински съветници.

Теодора Кирякова

Източник: Parvomai.NET

Facebook коментари

Последни новини