9 °C

ОИЦ – Пловдив започва втора информационна кампания в областта от село Дълбок извор

Изображение 1 от 2

  От село Дълбок извор екипът на ОИЦ – Пловдив стартира втората годишна информационна кампания за популяризиране на актуалните възможности за кандидатстване с проектни предложения за европейско финансиране.

  В рамките на два месеца екипът на Центъра ще обиколи всички 18 общини на територията на Пловдив област като организира изнесени приемни или мобилни офиси, за да предоставя безплатна информация на потенциални бенефициенти и граждани.

  Вчера експертите на ОИЦ – Пловдив започнаха своята работа от община Първомай. Те отговаряха на въпросите на заинтересованите лица и разясняваха отворените и предстоящи конкурси по Оперативните програми (ОП), Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) и Програмата за морско дело и рибарство (ПМДР).


   

  Проект „Ефективно функциониране на областен информационен център в гр. Пловдив“, се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.  

  Теодора Кирякова

  Източник: Parvomai.NET

  Facebook коментари

  Коментари в сайта

  Последни новини