Фирма иска да прави кариера, Общината не е съгласна

В Общинска администрация-Първомай е постъпило инвестиционно намерение от фирма „Магма 2005“ ООД за е „Изграждане на кариера за добив на строителни материали в концесионна площ „Трите чешми“, в землище на с. Дълбок извор и Поройна, община Първомай, област Пловдив".

Инвестиционното намерение е публикувано на сайта на Община Първомай. Всички заинтересовани могат да се запознаят с него и да подадат становища и мнения в срок от 14 дни, т.е. до 24 януари 2024 г.

Договорът за концесия е сключен между фирмата и Министерски съвет през 2012 г., когато министър на икономиката е бил Делян Добрев. 

Предложението за кариера се прави за пръв път. Посоченият терен обхваща площ от 466.2 дка и се намира на 400 м южно от село Поройна и на 2000 м североизточно от село Дълбок извор, в землищата на двете села.

 Запасите от находището ще се добиват по безвзривен метод.  

Кметът на община Първомай Николай Митков категорично възразява срещу инвестиционното намерение. В спешен порядък в РИОСВ – Пловдив ще бъде внесено отрицателно становище. Подобна концесия би свалила подземните води, а в село Поройна това би било пагубно за кладенците, които жителите ползват. Подобна концесия би навредила и на пътната мрежа, и на заобикалящата природа.

Теодора Кирякова

Източник: Parvomai.NET

Видеа по темата

Facebook коментари

Последни новини