500 възражения са направени срещу изграждането на кариера до Дълбок извор

Изображение 1 от 2

  500 възражения срещу инвестиционното намерение за кариера до село Дълбок извор са изпратени до РИОСВ-н Пловдив, до областния управител на Пловдив, МОСВ, Министерство на енергетиката и Община  Първомай . Има и други, изпратени по електронна поща.

  Инвестиционното намерение е за изграждане на кариери за добив на риолити, пясъци и чакъли в участъците на концесионна площ „Бърдото” (243.894 дка), землище на с. Дълбок извор, община Първомай, област Пловдив”. Поисканият срок е 35 години.

  За краткия период, с който разполагаха живеещите в трите най-засегнати села, беше направена стройна организация, подкрепена от кметовете Мария Стоянова на с. Брягово,Костадин Кротнев -с. Дълбок извор и  К. Терзиев - с. Поройна. Те оказаха пълно съдействие и са изцяло на страната на жителите.

       Кметът на общината Николай Митков днес също изпрати възражение до РИОСВ, със становище против откриване на кариера за добив на риолити, пясъци и чакъли в землището на с. Дълбок извор, тъй като подобна дейност  ще има негативни ефекти не само върху природните дадености на района, но и  върху здравето и качеството на живот на хората в близките до местността за добив села.

       Това стана ясно на провелата се среща в кабинета му днес в 11,00 часа, на която присъстваха общински служители, кметовете на засегнатите села и заинтересовани граждани, които заявиха категоричното си несъгласие относно инвестиционното намерение.  

       Срокът за подаване на възражения относно инвестиционното намерение за изграждане на кариера  между селата Дълбок извор и Брягово изтича след два дни.

  Теодора Кирякова

  Източник: Parvomai.NET

  Видеа по темата

  Facebook коментари

  Последни новини