8 °C

Наближава крайният срок за подаване на документи за лихвоточките

Хората, които имат натрупани лихвоточки в жилищноспестовните си влогове, ще имат време до 31 ноември да докажат, че са купили или са започнали строеж на жилище. Това предвижда пзакона, който урежда правата на хората с лихвоточки.
Местната комисия при Общински съвет – Първомай съобщава на гражданите, притежаващи многогодишни жилищно-спестовни влогове в „Банка ДСК” ЕАД, поделение Първомай, че във връзка с влезлите в сила промени на Закона за уреждане правата на граждани с многогодишни жилищно – спестовни влогове /ДВ бр.100/2008 г., изм. бр.44/2009 г., изм. бр.99/2009 г./ и съгласно § 11 от преходните и заключителните разпоредби на Закона
1. Съгласно § 11, ал. 3, право на левова индексация по чл. 7, ал. 1 имат лицата, включени в окончателните списъци, които са придобили или започнали изграждане на жилище, в срок от 5 /пет/ години от влизането в сила на този Закон – 21 ноември 2013 г.

2. Съгласно § 11, ал. 4, изплащането на левови компенсации се извършва от НКЖФ чрез местните комисии по чл. 8, ал. 2 по реда на постъпилите заявления за реализирани права в срок до 31 декември 2019 г.
Съобщението е подписано от председателя на Местната комисия към Обшински съвет - Първомай,Росица Генова.
Източник: Parvomai.NET

Facebook коментари

Коментари в сайта

Хороскоп за 15.04.2021

Последни новини