14 °C

Обявление за инвестиционно намерение

ОБЯВЛЕНИЕ 

за инвестиционно намерение

от „СЕМЕЛЕ” ООД, гр. Пловдив 4000, бул. „Христо Ботев” № 82, ет. 6, офис 607 ЕИК 201375197

0894 / 471 803, office@semele.eu, semele.ood@gmail.com, www.semele.eu

Уведомяваме, че СЕМЕЛЕ ООД има следното инвестиционно предложение:

1. Строително-монтажни работи /СМР/ и доставка на технологично оборудване и обзавеждане на Обект: „БАЗА ЗА СЪХРАНЕНИЕ, ПАКЕТИРАНЕ И ПОДГОТОВКА НА ПЛОДОВЕ И ЗЕЛЕНЧУЦИ ЗА ПРЕДЛАГАНЕ НА ПАЗАРА С ШОУРУМ“ в поземлен имот № 001130, м „Чалтика“, землище с. Градина, общ. Първомай, обл. Пловдив.

Характеристика на инвестиционното предложение:

Предназначението на сградата ще бъде за съхранение, сортиране, пакетиране и маркетинг на пресни плодове и зеленчуци – ябълки, круши, кайсии, дини, зеле, карфиол, китайско зеле и др. Предвижда се паркинг за транспортни средства и водоем за противопожарни нужди. Основната част на сградата ще е заета от хладилни камери за съхранение на плодове и зеленчуци. За почистване и сортиране на плодовете и зеленчуците е предвидено манипулационно помещение. В предната част на сградата ще бъде разположена административно-битовата част.

Инвестициите са необходими за модернизиране и подобряване на производството, съхранението и реализацията на продукция на плодове и зеленчуци произвеждана от член-производителите.

Инвестициите са във връзка с изпълнение на „План за признаване” на групата производители и нейните цели както следва:

Нарастване на стойността на реализираната на пазара продукция. Внедряване на нови продукти, процеси и технологии и подобряване на наличните производствени и материални активи. Опазване на околната среда, включително и намаляване на вредните емисии. Подобряване на хигиенните, фитосанитарните и екологичните условия на производство. Подобряване на възможностите за производство и маркетинг на произвежданите плодове и зеленчуци и увеличаване на броя на членовете.

Инвестиционното намерение ще бъде изпълнено в поземлен имот № 001130 в масив 1 по плана на с. Градина, находящ се в местността „Чалтика”, с площ от 17,286 дка, при граници имот № 001083, имот № 001132, имот № 001092, имот № 001084.

Инвестиционното намерение не предвижда използването на природни ресурси по време на реализация и експлоатация.

Инвестиционното намерение не предвижда генериране на отпадъци.

Инвестиционното намерение не предвижда отпадъчни води.

Инвеститор: „СЕМЕЛЕ” ООД.

Възложители: Земеделски производител „ГРИЙНС-ЕЙПЪЛ” ООД, Земеделски производител ДИМИТЪР ВАСИЛЕВ ЧАУШЕВ, Земеделски производител „ФРЕШ МИЛЕНИУМ” ЕООД, Земеделски производител „ТОПФРУТ1” ООД.

Източник: Parvomai.NET

Facebook коментари

Коментари в сайта

Хороскоп за 14.04.2021

Последни новини