11 °C

ОБЯВЛЕНИЕ на СЕМЕЛЕ ООД за инвестиционно намерение

Изпълнение на Проект „Изграждане на фотоволтаична електроцентрала /ФЕЦ/ за собствени нужди на покрива и оптимизация на осветлението в „БАЗА ЗА ПЛОДОВЕ И ЗЕЛЕНЧУЦИ“ в УПИ-130 – извън регулация, м „Чалтика“, землище с. Градина, общ. Първомай, обл. Пловдив“. Инвеститор /Възложител: „СЕМЕЛЕ” ООД – организация на производители на плодове и зеленчуци. Инвестиционното намерение обхваща следните поземлени имоти: 1. УПИ-130 – извън регулация, м „Чалтика“, землище с. Градина, общ. Първомай, обл. Пловдив.

Инвестициите са необходими за оптимизиране на енергопотреблението в „БАЗА ЗА ПЛОДОВЕ И ЗЕЛЕНЧУЦИ“, чрез ефективното използване на алтернативни ресурси. Модернизирането, ще допринесе за подобряване на производство, съхранението и реализацията на продукция на плодове и зеленчуци произвеждана от член-производителите.

  • Инвестициите ще допринесат за постигане на следните цели на организацията на производители: Повишаване на енергийната ефективност в „БАЗА ЗА ПЛОДОВЕ И ЗЕЛЕНЧУЦИ“ на организация на производители „СЕМЕЛЕ“ ООД и опазване на компонентите на околната среда, включително с намаляване на вредните емисии от производство на енергия от ВЕИ за собствено потребление с обща мощност до 1 MWp и изпълнение на Етап 1 мощност до 700 kWp.
  • Обновяване на наличните материални активи, чрез оптимизация на осветление в манипулационно, хладилна част и районно осветление в „БАЗА ЗА ПЛОДОВЕ И ЗЕЛЕНЧУЦИ“ на организация на производители „СЕМЕЛЕ“ ООД.

Платен материал

Източник: Parvomai.NET

Facebook коментари

Хороскоп за 19.04.2021

Последни новини