16 °C

Имаме месец да се запознаем с проекта за нов пътен подлез

През следващия месец имаме възможност да разгледаме и ако желаем да подадем промени, искания и възражения срещу проекта за нов пътен подлез под жп линията между улиците „Хаджи Димитър“ и „Братя Миладинови – юг“. Плановете са изложени в общинската администрация – Първомай, стая № 107.

Вчера, 28 май 2013г., в „Държавен вестник“ е обнародвано съобщение, че има изготвен Подробен устройствен план за изменение на плана за улична регулация. Според Закона за устройство на територията, решението на кмета на общината за изработването му се съобщава с обявление на видно място в сградата на общината и поне в един местен вестник. Писмени възражения се подават в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ в общинската администрация Първомай.

Ако след месец няма постъпили възражения и не се налагат промени по изготвения ПУП, той ще бъде внесен за разглеждане в Общински съвет и гласуван в този вид. Ако бъде приет няма да има пречки за изпълнението му.

Теодора Кирякова

Източник: Parvomai.NET

Facebook коментари

Коментари в сайта

Последни новини