11 °C

Общината предлага Програма за защита при бедствия и аварии

Днес на сайта на Община Първомай е публикуван проект на Програмата за намаляване риска от бедствията и авариите. Тя се изготвя за период 2021-2025 година и може да бъде обсъждана от граждани и институции, като писмени предложения, становища и мнения по предложения проект се приемат до 17:00 ч. на 05.04.2021 г. на електронен адрес obaparv@parvomai.escom.bg или в деловодството – фронт офиса в сградата на общината.

С програмата се определят действията за  реакция при рискове от бедствия и недопускането им чрез  инвестиции в планирането, анализа и реализация и поддържане на обекти за намаляване риска от бедствия.

Тя е разработена в няколко направления: Планиране и прилагане на превантивна дейност за посрещане и по възможност управляване на бедствията; Информираност и взаимодействие между институциите; Изготвяне на оценки, анализи и мониторинг на рисковете от евентуални бедствия; Формиране на култура на превенция на бедствията; Поемане на по-голяма и сериозна обществена отговорност от страна на населението и др.

Разгледани са подготовката и възможностите за реакция при сеизмична опасност, опасност от наводнения, пожари,  неблагоприятни метеорологични явления (силен вятър, градушка, обилни снеговалежи, снежни бури, заледяване и екстремни температури),  ядрени или радиационни аварии, биологично замърсяване и заразяване,  промишлени аварии и при  превоз на опасни вещества, материали и отпадъци, автомобилни катастрофи, терористична дейност.

Програмата за намаляване риска от бедствия ще бъде изпълнявана и отчитана всяка календарна година от програмния период.

реализиране на програмата трябва да  бъде намален или ликвидиран рискът от идентифицираните бедствия, а това трябва да  доведе до намаляване броя на потенциално застрашени или пострадали хора, минимизиране на здравния и екологичния риск, запазване целостта на инфраструктурата, понижаване загубите за културното и историческо наследство и т.н.

Източник: Parvomai.NET

Facebook коментари

Хороскоп за 19.04.2021

Последни новини