4 °C

Община Първомай разполага с 19 спортни обекта

19 са спортните обекти в община Първомай, които са общинска собственост и се управляват от нея. Това става ясно от справка, направена от кмета на общината и предоставена на общинските съветници. Те ще я разгледат на предстоящата сесия, за да утвърдят списъка.

Община Първомай разполага с 4 стадиона – в Първомай, Дебър, Любеново и Градина. Едно футболно игрище с построена сграда в село Караджалово. Изградени са 9 спортни площадки на общинска земя. 5 от тях са в дворовете на общинските училища в Първомай – СУ“Златаров“, ПГСС, НУ „Христо Ботев“, ОУ „Кирил и Методий“ и ОУ „Георги Караславов“. 3 се намират в различни части на града и една се намира в село Татарево.

Общинска собственост е и волейболното игрище и спортната зала в село Искра.

Има 2 фитнес площадки – в парка на Първомай и в село Буково.

Освен това общината разполага и с два имота, отредени за спорт. Единият е в Първомай, а другият – в Татарево.

През 2019 г. е приет Закон за физическото възпитание и спорта. Целта на закона е да се създаде организация, условия и възможности за развитие на физическата активност, физическото възпитание, спорта и спортно-туристическата дейност.

Приемането на списъка със спортните обекти се прави в изпълнение на разпоредбите на този закон.

Теодора Кирякова

Източник: Parvomai.NET

Facebook коментари

Последни новини