6 °C

Никоя банка не пожела да отпусне кредит на община Първомай

Прекратена беше процедурата за избор на финансова институция, която да кредитира с 2 млн. лв. бюджета на община Първомай. Причината е, че никоя банка не е проявила интерес при така поставените условия да участва в този избор. Гласуваните от ОбС условия за отлагане с 3 години и срок на погасяване от 15 години се считат за рискови. Фиксираната лихва за този период също не се приема от финансовите институции. Специална покана за участие в процедурата е имало към 8 банки и след анализ никоя от тях не е проявила интерес. Ето защо предстои изработване на ново проекторешение, което също ще бъде разгледано от ОбС.

Междувременно Общината получи 1 млн. лв. безлихвен кредит от държавата. При спазване на изключително строга финансова дисциплина и висока събираемост на местните данъци и такси, включително и недобори, към момента задълженията на общината са намалели над три пъти. Разплатени са задълженията към община Асеновград и НАП.

Въпреки това заем от финансова институция е необходим. Макар и безлихвен, кредитът от централния бюджет трябва да бъде върнат до края на 2021 година.  Предстои да бъде направен анализ на финансовото състояние, да се променят условията и отново да се влезе в процедура по избор за теглене на заем.

Теодора Кирякова

Източник: Parvomai.NET

Facebook коментари

Последни новини