0 °C

12 училища ще имат маломерни паралелки

12 от 13-те училища в община Първомай са поискали разрешение от Общинския съвет да поддържат маломерни паралелки. Единственото училище без клас под норматив е ОУ „Христо Ботев“, село Градина.

Исканията на училищата за маломерни и слети паралелки са получили положително становище на Началника на Регионалното управление на образованието в Пловдив. Той определя исканията на директорите за основателни в контекста на политиката за постепенност и оптимизиране без сътресения.

Слети паралелки ще има във Виница, Дълбок извор, Бяла река и в трите защитени училища в селата Буково, Воден, Искра.

С решение на ОбС трябва да бъдат осигурени средства за нормалното протичане на учебния процес в размер на 54 198 лв. От тях 15 807 лв. от настоящият бюджет и 38 391 лв. от бюджет 2021.

Защитените училища получават целево допълнително финансиране от държавния бюджет. Въпреки маломерните паралелки от допълнително финансиране не се нуждаят училището в Дебър и четирите градски училища – СУ „Златаров“, ОУ „Кирил и Методий“, НУ „Христо Ботев“ и ПГСС.

Решение за съществуването на маломерни и слети паралелки и дофинансирането им трябва да бъде взето на редовната сесия на местния парламент, която ще се проведе на 27 август.

През учебната 2020/21 година в общината ще работят 7 детски гради, които имат филиали или обхващат децата от всички населени места на община Първомай.

Теодора Кирякова

Източник: Parvomai.NET

Facebook коментари

Хороскоп за 18.01.2021

Последни новини