22 °C

Сайтът на общината е на 51 място по прозрачност според ПДИ

Сайтът, поддържан от общинска администрация – Първомай тази година е класиран на 51 място от 265 общински сайта в България. Проучването и класирането е извършено от Програма "Достъп до информация". В класацията административният сайт на община Първомай се е придвижил с 41 места напред. За тези, които ползват сайта е ясно, че промяна в него няма. Променени са част от критериите, по които е оценяван.

Както и в миналите години, в общината от ПДИ е подадено заявление за достъп до информацията. Тази година е поискана справка за длъжностното лице, което отговаря за вземане на решения за достъп до информацията. Предоставена е длъжностната характеристика и заповед, с която за такова лице е упълномощен секретаря на общината, в случая – временно изпълняващият длъжността – Юлиян Димитров. Отговорът е предоставен в срок и общината е отличник по този критерий.

В секцията „Изпълнение на задълженията по Закона за достъп до информацията“  страницата на общината е получила 25 от 26 възможни точки. Единственият въпрос, на който няма удовлетворителен отговор е „Има ли данни за последна актуализация на регистрите, които поддържа институцията“.

Ниско оценена е секцията „Достъп до обществена информация“. Там ОбА – Първомай е оценена с 3 точки от възможни 20, 4. С „не“ е отговорено на въпросите:

Обособена ли е такава секция?;  Публикувана ли е информация за звеното в съответната администрация, което отговаря за приемането на заявленията за достъп до обществена информация?; Публикуван ли е годишен отчет по изпълнението на ЗДОИ?;  Има ли публикуван текст за реда за достъп до публичните регистри, които поддържа тази администрация? Приемат ли се заявления по ЗДОИ по електронен път?

Много пропуски има и по отношение на прозрачността на бюджета и финансите в общинския сайт. Оценката е 10 от 22 максимални точки. Положителен отговор има по отношение на публикуването на бюджетите през последните години, но няма отчети за изпълнението им всеки месец или на тримесечие, няма информация за общественото обсъждане, няма кратко представяне, което да е на достъпен език за гражданите.

 Оценката за отразяването на информацията по отношение на други задължения е сравнително висока – 9,5 от 14 точки. Интернет страницата има секция, в която да се предлагат проекти за нормативни актове и  данни за последна им актуализация. Там е предоставена информация за стратегиите за развитие и др. Обществените поръчки, процедурите, критериите, профила на купувач и др. – също са публикувани на административната страница. Липсва общия и подробния устройствен план на общината.

Така сайтът на Община Първомай събира 49 от максималните 88,4 точки и се класира на 51 място. На I-во място в страната е община Стражица с 67 точки. В областта най – добре са се представили ОбА – Асеновград, които заемат 18 място сред всички общини, а 36-та  е община Пловдив. Първомайският сайт е трети в областта.

Проучването е осъществено от Програма „Достъп до информация“. Целта му е да оцени как органите на властта изпълняват задълженията си по Закона за достъп до обществена информация и други нормативни актове за публикуване на информация в Интернет, и как отговарят на заявления за достъп по електронен път. То се провежда ежегодно от 2010 година насам.

Фокус на проучването за 2015 отново е финансовата, бюджетната прозрачност и интегритета. За целта индикаторите в специалната секция на проучването са били актуализирани в съответствие с новите задължения за публикуване на информация по Закона за обществените поръчки.

Нивото на прозрачност тази година бе оценявано с точки по 81 индикатора, като възможният максимум е 88,4 за общините.

Теодора Кирякова

Източник: Parvomai.NET

Facebook коментари

Коментари в сайта

Последни новини