22 °C

Чрез изнесени уроци подготвят бъдещи икономисти и еколози в ПГСС

Традиция е в ПГСС „Васил Левски“ с учениците да се провеждат изнесени уроци по икономически предмети, които дават най – вече практически знания. По този начин те осъществяват и така модерното напоследък гражданско обрзование.

За последния час на тема - „Банките в действие – ролята им в икономическото равновесие“ преподавателката Венета Кичукова заведе бъдещите агроеколози от 10 клас в местния клон на Пощенска банка. Там Недялка Дойчева им обясни за видовете карти, начините за разплащане, как се прави оценка на финансовите ресурси, какво е електронно банкиране. Учениците зададоха много въпроси, от които си пролича, че макар още да нямат свои лични сметки и електронни карти, вече са запознати с темата. Много от тях са пазарували онлайн и имат идея за Интернет разплащанията.

Бъдещите икономисти от Професионалната гимназия бяха при бюджетаря на общината Тоска Славова, която замести учителката им Мария Петкова. Там те се запознаха с „Характеристиката на дълготрайните материални активи“. Техния интерес привлякоха компютърните конфигурации, офис – оборудването и транспортните средства, с които разполага Общинска администрация.

Полезен не само като за икономисти, но и като за граждани беше урокът в данъчната служба. Величка Василева води там всяка година своите десетокласници и те получават информация за видовете данъци, които плаща всеки жител на общината, как се изчисляват и каква е събираемостта им.

Днес бъдещите предприемачи от едноименния клуб в гимназията ще присъстват на среща на местния бизнес с представители на бизнеса в Асеновград

Теодора Кирякова

Източник: Parvomai.NET

Facebook коментари

Коментари в сайта

Последни новини