26 °C

Най-късно през април трябва да заявите настоящ адрес в Първомайско, за да гласувате на местните избори тук

Желаещите да гласуват за кмет на община Първомай на предстоящите местни избори, в края на 2015 година, трябва да  имат настоящ адрес в общината. Това се отнася и за живеещите и работещите в чужбина първомайци, които имат постоянен адрес тук.

Постоянен адрес е адресът в населеното място, което лицето избира да бъде вписано в регистрите на населението. За български гражданин, живеещ в чужбина, постоянният адрес е винаги на територията на Република България. Всяко лице може да има само един постоянен адрес. Това означава, че ако живеете в Германия от 15 години, примерно, но продължавате да сте български гражданин, вашият постоянен адрес ще бъде в България.

Настоящ адрес е адресът, на който пребивавате в момента.

Всяко лице има само един настоящ адрес. Настоящият адрес на българските граждани, на които мястото на пребиваване е в чужбина, се отразява в автоматизираните информационни фондове у нас само с името на държавата, в която пребивават.

Съгласно Закона за гражданската регистрация, всяко лице, подлежащо на гражданска регистрация, е задължено да заяви писмено своя постоянен и настоящ адрес.

 Ако доскоро сте живели или работили в чужбина и настоящият Ви адрес е там, няма да можете да гласувате тук. Изискването е да имате 6-месечен настоящ адрес в Първомайска община. Конкретният текст в Избирателния кодекс, който тълкува този казус, гласи, че живял най-малко през последните 6 месеца в съответното населено място по смисъла на чл. 396, е лице, което има постоянен и настоящ адрес в Република България през последните 6 месеца. Следователно лицата със заявен настоящ адрес в чужбина, които в момента живеят на територията на община Първомай, следва да подадат Адресна карта за промяна на този настоящ адрес до края на месец април 2015 г., за да бъдат включени в избирателните списъци.

Ако искаме да гласувате тук, трябва да имате настоящ адрес в Първомай или населените места в общината. Компетентна помощ по този въпрос може да бъде получена от служителите в отдел ГРАО при Общинска администрация.

parvomai.net

Източник: Parvomai.NET

Facebook коментари

Коментари в сайта

Последни новини