17 °C

Съветниците гласуваха "за" покриването на загубите на болницата и МЦ 1

С 18 гласа „за“ и 2 „въздържал се“ Общински съвет взе решение да бъдат покрити загубите на МБАЛ – Първомай и Медицински център 1 с неразпределените печалби от 2011-2012 и печалбата от последната година.

На проведената вчера редовна сесия, по препоръка на финансовата комисия, зам. кметът Николай Митков внесе допълнена докладна, която подробно обяснява за какви загуби, печалби и дивиденти става дума. Въз основа на приетия на предишната сесия отчет на двете общински дружества за финансовите им резултати става ясно, че в МБАЛ – Първомай за 2013 година след данъчно облагане има печалба 108 994,74 лв, натрупани загуби  196084 лв и неразпределена печалба за 2010-2012г.  113 360 лв.

МЦ 1 след данъчно облагане има отрицателен резултат – 7270,40 лв, загуби за 2009-2011 59 907 лв, а неразпределената печалба от предишните години е 90 882 лв.

Съобразявайки се с Търговския закон, управителят д-р Румяна Бойлова е поискала да бъдат покрити загубите с неразпределената печалба от 2011 и 2012 година и част от печалбата за 2013 година, а дължимият дивидент (който е 20% от печалбата за 2013 година и е в размер на  8727 лв) да не бъде отчисляван за община Първомай, а да остане в разпореждане на дружеството за придобиване на ДМА – медицинска апаратура.

Източник: Parvomai.NET

Facebook коментари

Коментари в сайта

Последни новини