-5 °C

Граждани поискаха промяна в дневния ред на общинската сесия

Инициаторите за построяване на подлез под жп линията се възползваха от правото си да  поискат нова точка в дневния ред на общинската сесия. Те отново поставят въпроса за новия ПУП и до къде е стигнала преписката между общинска администрация и заинтересованите институции – НКЖИ и КАТ. Активистите призоват, всички засегнати да дойдат на сесията, днес от 17.30 часа, за да подкрепят исканията им.

С влизането на тази точка, дневният ред ще достигне до фаталните 13. Между тях е отчетът на дружествата със 100% общинско участие – Медицински център 1 и МБАЛ – Първомай и избор на одитор за тях.

Отчет на дейността си прави и Местната комисията за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни.

ОбС трябва да разреши разкриването на три работни места, за  може социалният проект „Подкрепа за независимост“ да продължи да съществува след като приключи проектното финансиране. Така той ще се превърне в постоянно действаща услуга в общината.

За осигуряване на социална подкрепа, местният парламент може да разреши на двама картотекирани граждани да получат правото на строеж върху общинска частна собственост.

Ще бъде разгледана и възможността структура на Младежкия червен кръст и Моткоклуб „Наутилус“ да ползват помещения в сградата на бившия „Общински детски комплекс“.

Теодора Кирякова

Източник: Parvomai.NET

Facebook коментари

Коментари в сайта

Последни новини