11 °C

На сесията влиза Общинският план за развитие

На предстоящата си сесия Общински съвет – Първомай ще гласува най- важния документ за 4-годишния си мандат -  Общински план за развитие на община Първомай през периода 2014-2020 година. Той е разработена с помощта на консултантска фирма и финансирана от Оперативна програма „Административен капацитет“. Като документ със стратегическо значение, за да бъде съставен, е направен задълбочен анализ на процесите в общината. В него е отбелязано както намаляването на броя жители, така и устойчивия, макар и с малко, растеж на работните заплати в региона. Анализът е публикуван на сайта на общината. На базата на проучванията бяха определени приоритетите за развитие – подобряване качеството на живот; устойчиво икономическо развитие; развитие на туризма; развитие на селското стопанство; развитие на леката промишленост; подобряване качеството на административното обслужване.

Освен  Общинския план за развитие на сесията ще бъдат предложени за приемане и  Стратегия за развитие на интензивно земеделие в Община Първомай през периода 2014 – 2020 година и Стратегия за развитие на местната индустрия и занаятите в Община Първомай през периода 2014 – 2020 година.

В комплект със стратегиите вървят и разработената система за контрол и наблюдение за изпълнението им и индикативна таблица, в която са систематизирани възможностите за финансиране на различните приоритети.

Обсъждането на документите беше отворено и с всеки имаше възможност да изкаже мнение на място – по време на провежданите обучения и по електронен път. Този документ трябва да трасира работата на поне три общински съвета. В този смисъл приемането му е по – важно от гласуването на бюджета на общината, а изпълнението му е грижа както на съветниците и администрацията, така и на цялото гражданско общество.

На 23 май беше проведена заключителна конференция, на която ръководителят на екипа на проекта Марияна Янева отчете резултатите. Факт са документите, които за да не останат едно добро пожелание, трябва да бъдат стриктно изпълнявани.

Сесията, на която този документ ще бъде гласуван от общинските съветници ще се проведе на 28 май, от 17.30 часа в пленарна зала.

Теодора Кирякова

Източник: Parvomai.NET

Facebook коментари

Коментари в сайта

Хороскоп за 25.01.2021

Последни новини