8 °C

Кметът кани гражданите на обществено обсъждане на Бюджет 2013

На 1 февруари, от 15 часа в Пленарна зала на ОбА предстои обществено обсъждане на бюджет 2013 за община Първомай. Това се прави по силата на чл. 17 от Наредбата за управление на общинския бюджет, който задължава кмета да предостави проекта за публично обсъждане. Пак там се посочва, че трябва да има утвърден график, по който проектобюджетът да бъде доведен до знанието на местната общност. За запознаване с параметрите му са посочени много форми– срещи по населени места, пресконференции, кръгли маси, фокус-групи и дискусионни форуми с участието на граждани, общински съветници, кметове на кметства, кметски наместници, ръководители на бюджетни звена, представители на медии, на граждански сдружения и на други юридически лица, които имат регистрация, осъществяват дейности или ползват услуги на територията на общината. Всичко това изглежда смешно и излишно предвид факта, че интерес към общественото обсъждане на бюджета през последните години не проявява почти никой. Без да са запознати с правата си, гражданите недоволстват, че решенията се взимат „на тъмно“ и в разрез с обществения интерес. В същото време, и работещите в ОбА създават условия актът на обсъждане да си остане формален. Първото условие е часът – в 15ч по-голямата част от активното население е заето. Второто условие е, че утвърденият от кмета график за публично обсъждане не е „сведен до знанието на местната общност чрез местните средства за масово осведомяване и/или по друг подходящ начин, не по- късно от 7дни преди началото на обсъждането“, така както е записано в чл. 17 т.2 на Наредбата.

Самият проектобюджет до вчера не беше изцяло готов, но от специалиста Тоска Славова получихме уверението, че до края на днешния ден той ще бъде качен на сайта на общината и всички заинтересовани ще могат да се запознаят с него.

Теодора Кирякова

Източник: Parvomai.NET

Facebook коментари

Коментари в сайта

Хороскоп за 15.04.2021

Последни новини