18 °C

На общественото обсъждане бе представен "Бюджет с балансирана разходна част"

Изображение 1 от 2

  „Бюджет на възможностите“ нарече кметът Николай Митков представения на днешното обществено обсъждане проектобюджет на Община Първомай.

  В изпълнение на законовите разпоредби и при спазване на епидемичните мерки, на обсъждането влязоха администрация, граждани и кметове на населени места. Те се запознаха с параметрите на Бюджет 2021. В добра практика се превръща присъствието на председателя на ОбС Христо Вълчев. Там бе и общинският съветник Илия Ганчев.

  Бюджетът на общината за тази година е увеличен с около 4 млн. лв. Това е решение на по-висшестоящите органи, които са разпределили повече средства за всички общини. Финансовата рамка е 25 245 094 лв. Размерът на очакваните приходи за 2021 година е определен на база размера на общата субсидия за делегираните от държавата дейности, общата изравнителна субсидия.и целевата субсидия за капиталови разходи, прогнозата на Общинска администрация за постъпленията от местни данъци, разпорежданията с общинско имущество, приходи от общински такси и глоби, приходи от концесии и други неданъчни приходи, като в това число влизат и в нея влизат  и парите предоставени чрез Постановления на МС в размер на  1 020 000 лв.

  Разходната част е балансирана, а бюджетът е напълно реален, каза Николай Митков и подчерта, че администрацията се е постарала да спазва строгата финансова дисциплина и правилата във финансовата отчетност, за да няма „надути“ приходни очаквания и да се правят  неблагоразумни разходи, които биха се превърнали в дефицит.

  Миналата година финансовото състояние на общината беше добро, допълни кметът - постигнахме определена стабилност, но тя е крехка. Разполагаме с 1 млн. безлихвен заем от централния бюджет, но той трябва да бъде върнат в края на годината. Предвижда се и тегленето на кредит в размер на 1 млн. лв. Смятам че общината при спазване на финансовите правила, при добра прозрачност ще съумеем да се справим като екип с този бюджет.

  Бюджетарят Биляна Бонева представи подробно заложените средства по пера, така както са разписани в публикуваните на общинския сайт документи. Кметът се спря на акцентите от инвестиционната програма.

  В края на изложението си Биляна Бонева отбеляза, че „приходната част на бюджета за 2021 година е разработена оптимално и за да се изпълни следва да се насочат усилията към събиране на просрочените общински вземания от данъци, такси, наеми и др. Плануваните разходи задоволяват основните потребности на разпоредителите с бюджет и от ръководителите на бюджетните звена се изисква да прилагат стегната политика на разходваните средства.

  Гражданин внесе предложение да се направи изменение на движението по улица „Малина“ в отсечката, която свързва надлеза и ул. „Сливница“. Той предложи тя и съседната ѝ улица да станат еднопосочни – въпрос, за който кметът каза, че може да бъде обсъден.

  Думата взе и кметът на село Караджалово Марияна Колева, която покани ръководните органи да отидат на място и да се запознаят със състоянието на уличната мрежа в селото.

  По време на обсъждането стана ясно, че 74% от средствата са за функция „Образование“. Новост е, че от 1 януари 2022 година детските градини в общината разполагат с делегирани бюджети.

  Източник: Parvomai.NET

  Facebook коментари

  Последни новини