14 °C

Кметът предлага промени в Бюджет 2020

Докладна записка с искане за изменение на бюджета на Община Първомай за 2020 година е внесъл кметът на общината Николай Митков до Общинския съвет.

Финансово-икономическия анализ по текущото изпълнение на Бюджета към 31.08.2020г., показва, че събираемостта на Окончателен годишен /патентен/ данък е едва 28,5 %, което налага неговото намаляване, се казва в докладната. С приемането на промените ще се постигне осигуряване на необходими средства, за допълнително възникнали капиталови разходи и преразпределение на средствата между вече одобрени обекти по инвестиционната програма и разходи за текущи издръжки. Съгласно предложението се намалява общата стойност по прихода от 23 116 995 лева на 23 091 995 лева, т.е. с 25 000 лева.

Поради настъпили изменения се налага намаляване и преразпределяне на капиталовите разходи по инвестиционна програма с 242 017 лева и намаляване на текущите ремонти с 19 229 лева.

Поради епидемичната обстановка и невъзможността от провеждане на редица културни мероприятия, се орязват средствата, предвидени за културен календар с 51 300 лева и за спорт с 19 000 лв.

Променен е и списъкът на длъжностите и на лицата, които имат право на транспортни разходи.

Предложението ще бъде разгледано в Постоянните комисии на ОБС и гласувано на предстоящата редовна сесия на 30 септември.

Теодора Кирякова

Източник: Parvomai.NET

Facebook коментари

Последни новини