14 °C

ЦОП - Първомай отбелязва своя десети рожден ден

На 1 май празнува своя рожден ден и Центърът за обществена подкрепа Първомай. Работещите в него отбелязват неговата първа десетилетка с 897 приключени случая. Центърът за обществена подкрепа в Първомай  е част от голямото семейство на СОНИК СТАРТ – най-успешният доставчик на качествени, професионални и достъпни социални услуги в страната. В дейността си  сътрудничи  с Дирекция „Социално подпомагане” и отдел „Закрила на детето”.

Специалистите от Центъра за обществена подкрепа - ръководител, социални работници, психолози, педагог, логопед и социален асистент, са мотивирани и подготвени да работят качествено и целенасочено с ползвателите на услугата.

Тяхна  мисия е да помогнат на всички хора да развият своя пълен потенциал, да обогатят своя живот и да предотвратят трудностите. Социалната работа е взаимосвързана система от ценности, теория и практика.

Изправяйки се пред различни предизвикателства, служителите на ЦОП Първомай работят в подкрепа на деца и техните семейства, изпълнявайки програми, мотивиращи развитието им, изграждащи ги като отговорни личности: програми  за реинтеграция на деца в биологичните им семейства, за консултиране на семейства, за консултиране и подкрепа в ранно детско развитие, за превенция на ранните бракове, за работа с деца, настанени в резидентни услуги, работа с деца и младежи с поведенчески проблеми, превенция на отпадането от училище, подкрепа на деца с увреждания и техните семейства, превенция на изоставането, приемна грижа, работа с деца, жертви на насилие.

Възпитаването в толерантност, създаването на повече добри примери и възможности за утвърждаване на позитивния модел на възпитание, както в семейството, така и в обществото като цяло, е една от целите в дейността на екипът на ЦОП Първомай. Тези цели предпоставят необходимостта  от продължаването, и през 2020 година, на Националната кампания на СОНИК СТАРТ за толерантност „АЗ СЪМ ТУК И МОГА ДА ТИ БЪДА ПРИЯТЕЛ“.

Служителите в ЦОП Първомай продължават смело напред и си пожелават още много десетилетия на радостни моменти и професионални успехи, още много детски усмивки и щастие от светлина.

Честит рожден ден! Бъдете живи и здрави!

Parvomai.NET

Източник: Parvomai.NET

Facebook коментари

Хороскоп за 14.04.2021

Последни новини