8 °C

Спешно приеха отчетите на МЦ1 и МБАЛ

На извънредна сесия на Общински съвет бяха приети отчетите на Медицински център 1 и Болницата.

 В МЦ1 счетоводната печалба за миналата година е 3 104лв. 38029лв са дадени за дълготрайни материални активи, по големите от които са газова инсталация, рентгенов апарат за зъбни снимки, холтер и трансдюзер и др.  В МБАЛ печалбата е 31 698лв. Вложените в ДМА средства са 60 000лв. С тях за болницата е закупен 3Dвидеозон и  респиратор, извършени са ремонтни дейности на столовата, на почивната база в с. Стойките и др.

 Преди заседанието беше проведено и разискване по комисии.  Илия Ганчев попита защо е било нужно това бързане и в толкова кратки срокове се е наложило да се запознаят с материалите и да проведат сесия. Вносителят на проекторешението за приемане на отчетите Николай Митков обясни, че по закон това трябва да стане до края на месец юни, но тъй като тази година 30 юни е в неделя, срокът е удължен до 1 юли, т.е.  това е последният законов срок. Отчетите се приемат в последния момент заради забавянето на одиторите, които са ги подписали на 27 юни. В хода на разискванията стана ясно, че общинските съветници са допуснали грешка, тъй като са закъснели с избирането на фирма, която да извърши одита. Д-р Румяна Бойлова даде отговор на редица запитвания от съветниците. Бяха зададени въпроси за адвокатските услуги- в разходите за тях- 15 847лв влизат освен договорените хонорари и хонорарите за провеждане на конкурси. Стана въпрос и за подаването на топлоенергия от едното дружество към другото, което е нецелесъобразно. Илия Ганчев призова по- бързо да бъде решен въпроса с обединяването на двете дружества- за да не се създават повече проблеми не само заради отношенията между тях, а и от юридическо естество. Д-р Катя Попова зададе няколко въпроса относно таксите и стипендиите и използването на 3D апарата. Средствата подпомагат обучението и специализациите на д-р Тодор Бобев и д-р Атанаска Иванова. Новият апарат бездейства, тъй като в момента няма специалист, който да работи с него. Всички разходи, които бяха разглеждани, са свързани с  дейността на болницата през 2012г, когато управител е бил д-р Иван Маджаров, а в края й временно тази длъжност е изпълнявана  от д-р Кертиков. 53000лв са лабораторните услуги. Красимира Александрова попита дали не е по- разумно изследванията да се правят във външна лаборатория. Стана ясно, че наличието на лаборатория е едно от необходимите условия за съществуването на болница, а и обработването на материалите на място е от значение.

След разискванията отчетите бяха единодушно приети и вече отчетите могат да бъдат качени на сайта на търговския регистър. След това сесията беше  разпусната.

Теодора Кирякова

Източник: Parvomai.NET

Facebook коментари

Коментари в сайта

Хороскоп за 15.04.2021

Последни новини