15 °C

Направиха първата копка на Центъра за деца в Дебър

Първа копка на центъра от семеен тип направиха днес 15 май в двора на старото училище в кв. Дебър. По проект „Център за нашите деца”, трябва да бъде изграден до 3 месеца. Финансира се със средства от Оперативна програма  “Регионално развитие 2007-2013г. Предстои процедура за избор на фирма за обзавеждане ии оборудване на къщата.

Гости на ритуала бяха Марин Енчев от фирмата - изпълнител «ДЕ»- ООД и Юра Яричуков строителен надзор на обекта, Даринка Янкова от ДА «Закрила на детето», кметът на общината Ангел Папазов и представители на общинска администрация и институции и фирми свързани с проекта. Приветствие към гостите отправи арх. Добромир Спасов – ръководител на проекта. Поздрав с пожелание за спорна работа и успешно завършване на проекта е получен и от г-жа Деница Николова от Главна дирекция «Програмиране на строителното развитие» към МРРБ.

Осъществяването на този проект премина през няколко невралгични етапа. За терен бяха определяни други общински имоти. Първият – в близост до шивашкия цех в Дебър предизвика сериозна гражданска дискусия за необходимостта от такъв дом. В последствие новоотреденият терен в двора на болницата беше отхвърлен от общинските съветници. Като окончателен вариант беше приет част от двора на малкото  училище, който беше обособен като самостоятел парцел, със съгласие на МОМН.

Правото да разбие бутилка шампанско се падна на кметския наместник в Дебър – Желязко Трифонов.

 Общата стойност на проекта е 817 285,40лв като съфинансирането от ЕФРР е 694 692,59лв. Ползватели на ЦНСТ ще бъдат деца с увреждания до 18-годишна възраст, лишении от родителска грижа.

Капацитетът на центъра ще бъде 12 деца и младежи с увреждания от специализираните институции и 2 допълнителни места за настаняване в общността по спешност.

Общата цел на проекта е да осигури подходяща и ефективна социална инфраструктура, допринасяща за предоставяне на нов вид съпътстващи услуги в общината, които заменят институционалната грижа. Настоящият проект напълно съответства на основната цел на Националната стратегия “Визия за деисттитуционализация на децата в Република България” – “Гарантиране правото на децата на семейна среда и на достъп до качествена грижа и услуги според индивидуалните потребности”.

С изграждането на ЦНСТ ще се предостави среда, осигуряваща качество на живот, което гарантира пълноценното физическо, емоционално и познавателно развитие, както и социално включване на деца и младежи с увреждания, според индивидуалните им потребности.

Теодора Кирякова

Източник: Parvomai.NET

Facebook коментари

Коментари в сайта

Последни новини