13 °C

Бюрото по труда има средства за насърчаване на заетоста

Агенция по заетостта, чрез Дирекция "Бюро по труда" - Първомай, уведомява работодателите, че разполага с финансови средства за сключване на договори за ползване на насърчителни мерки за заетост и обучение по Закона за насърчаване на заетостта /ЗНЗ/ през м. април 2013г.

1 Насърчаване на работодатели да наемат безработни лица до 29 -годишна възраст (чл.36, ал. 1 от ЗНЗ) -11393,02лв

2 Насърчаване на работодателите да наемат за стажуване безработни лица до 29-годишна възраст (чл.41от ЗНЗ) 11664,88лв

3 Насърчаване на работодатели-микропредприятия да разкриват работни места, като се субсидират първите 5 разкрити работни места (чл.50 от ЗНЗ)- 2801,26лв

4 Насърчаване на работодателите да наемат безработни лица с трайни увреждания на временна, сезонна или почасова работа (чл.52, ал.2 от ЗНЗ)  -2625,77лв

5 Насърчаване на работодатели да наемат на работа безработни лица-самотни родители (осиновители) и/или майки (осиновителки ) с деца до 3-годишна възраст (чл.53 от ЗНЗ) - 2634,46лв

6 Насърчаване на работодателите да наемат безработни лица над 50 годишна възраст (чл.55а от ЗНЗ) -13612,43лв

7 Насърчаване на работодателите да наемат на работа продължително безработни лица (чл.55в от ЗНЗ) -7687,08лв

8 Насърчаване на работодателите да наемат безработни на "Зелени работни места" (чл.55д от ЗНЗ)- 2268,02лв.

За някои от мерките, осигурените финансови средства са за минимална работна заплата, а при други само за осигуровките на наетите лица. Допълнителна информация може да се получи в Дирекция "Бюро по труда" - Първомай, ул."Орфей" №14, стая №4, тел.0336 / 6-52-98.

 Работодателите могат да подават заявки за свободните работни места и необходимите документи в 7-дневен срок от публикуване на обявата.

Източник: Parvomai.NET

Facebook коментари

Коментари в сайта

Хороскоп за 14.04.2021

Последни новини