16 °C

Заедно с гърци ще нищят управлението на човешките ресурси

Град Суфли

Стартира проект „Постигане на качествено управление в община Първомай, чрез укрепване на капацитета на човешките ресурси, съвместно с община Суфли, Гърция" . На 18 юли, сряда от 10 часа в Пленарна зала в сградата на община Първомай ще се проведе откриваща конференция. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Административен капацитет” (ОПАК), съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Общият бюджет е 308 871,74 лв.

Събитието ще бъде открито от кмета на община Първомай, Ангел Папазов, с ретроспекция на изпълняваните от нея проекти и такива, по които общината в момента е бенефициент.

Общата цел на проекта е да се постигане устойчиво управление на човешките ресурси в община Първомай, чрез обучение, трансфер на добри практики и приложение на опит от община Суфли. Предназначен е за Общинските администрации в Първомай и Суфли за кметовете, както и за общинските съвети като органи на местното самоуправление.

Очаква се този проект да допринесе, както за повишаване на административния капацитет на общинските служители, ангажирани в управлението на човешките ресурси, така и за по-широко прилагане на добри европейски практики от административните структури в ЕС.

Управлението на проекта се осъществява от служители на община Първомай, под ръководството на външен експерт – г-жа Антоанета Барес. Той е с продължителност 16 месеца и се изпълнява в периода от февруари 2012 г. – юни 2013 година.

 parvomai.net

Източник: Parvomai.NET

Facebook коментари

Коментари в сайта

Последни новини