10 °C

Получихме отговор на въпросите за тока

След като попитахме инж. Стефан Йочков за честите аварии и прекъсването на електрозахранването в Първомай, получихме отговор. Повод за зададените въпроси, стана аварията на 22 февруари, оставила без Интернет и телевизия няколко квартала в града. Публикуваме полученото писмо с незначителни съкращения:

"На 22.02. 2012 г. около 21.00 часа е аварирал кабел средно напрежение от подстанция "Първомай" до трафопост "13". В рамките на два часа авариен екип на Клиентски енергоцентър (КЕЦ) Първомай локализира повредата и успя да възстанови нормалното електрозахранване на клиентите. Предишно прекъсване в Първомай е регистрирано на 26.01.2012 г. като причината за него бяха крайно лошите метеорологични условия. Тогава също в рамките на 2 часа електрозахранването беше възстановено. Уверяваме Ви, че аварийните екипи на дружеството са в непрекъсната готовност да работят за нормализиране на електроснабдяването в случаи на повреди.


Благодарение на направените инвестиции в мрежата, професионалната работа на нашите сътрудници  и добрите ни партньорски взаимоотношения с органите на местната власт, клиентите на територията на Община Първомай на практика не усетиха последствията  от тежката зима, оставила много хора без ток на няколко пъти. През 201О и 2011 г. в град Първомай дружеството инвестира над 1 500 ООО лева като са подменени стари кабели с обща дължина 6 570 м. За всички тези обекти имаме издадени разрешения за строеж от Община Първомай и са въведени в експлоатация по реда на Закона за устройство на територията (ЗУТ).


През 2012 г. продължаваме с инвестициите и ремонтите: ще бъдат подменени още над  3 650м кабели и ремонтирана въздушна мрежа на обща стойност над 740 ООО лв. В близките дни ще бъде внесен за разглеждане в Община Първомай и проект за подмяна на посоченият по-горе кабел, Всичко това е с цел подобряване на качеството и непрекъснатостта на електрозахранването.

Оставяме на разположение за всички наши клиенти на mail: iпfo@evn.bg, на денонощните ни телефони: 0700 1 0007- з.а аварии; 0700 1 7777- за информация; 0700 1 0207- за автоматична проверка на сметка на интернет страницата ни www:evn.gg или лично в КЕЦ."


Благодарим за отзивчивостта. Надяваме се инвестициите в мрежата да доведат до безаварийна работа, за да не страдат клиентите на кабелни оператори, интернет доставчици и домакинствата в Първомай.

Parvomai.net

Източник: Parvomai.NET

Facebook коментари

Коментари в сайта

Последни новини