Класиране на училищата от община Първомай според резултатите от НВО след 7.клас

На националното външно оценяване за 7.клас СУ „Проф.д-р Асен Златаров“ е безспорен първенец между училищата в община Първомай. Средният общ сбор от точките по БЕЛ и математика   е  79 точки, при 90,32 за страната. Златаровци са с най-висок успех и по БЕЛ, и по математика съответно 53,2 и 25,8. Тъжното е, че по математика резултатът е под приетия минимум за тройка от 30 точки. Още по-лоши са резултатите по математика във всички други училища. Само училището в село Градина има успех 16,02 точки, което надвишава стария праг от 16 точки. Други, които се доближат до тях по математика са учениците от Бяла река с резултат 15,83.

Втори по успех от двата изпита са учениците от село Градина, които са само на стотна от 40 точки по БЕЛ.  Следват дебърските им връстници с резултати по БЕЛ и математика съответно 35,44 и 13,36.

Класирането на училищата е условно, защото е ясно, че учениците се явяват на един и същи изпит, но през годините са работили и учили в различни среди, обусловени не само от материало-техничските бази и различните преподаватели, но и от броя ученици в клас, отношението на семействата към образователния процес и целите, които си поставят самите ученици.

Като учител по математика ще си позволя и бележка по отношение на ниските резултати по моя предмет. Говорим за реформа в образованието, но тя трябва да е в две направления – насочена към обема материал, който трябва да бъде усвоен и това зависи от политиката на образователното министерство. Второто е ученици и родители да разберат, че резултати по математика се постигат само с огромен брой решени задачи. Подчертавам решени задачи, а не решени тестове. Тестовете са форма за проверка на знанията, но знанията се придобиват с решаване на задачи. Трябва да започне „реформа“ в отношението към домашната работа и „жалбата“ за прекомерната заетост на учениците.

Теодора Кирякова

Източник: Parvomai.NET

Facebook коментари

Последни новини