Успехът на седмокласниците в Първомайско е по-нисък от този за страната

Средният успех от изпита по български език и литература на всички училища в община Първомай е 43,10, а по математика – 27,35. Резултатите са по-ниски в сравнение с  тези в страната, където успехът по БЕЛ е 54,61, а по математика – 42,94.

Най-близко до тези резултати са седмокласниците на СУ „Проф.д-р Асен Златаров“, където на изпита по БЕЛ учениците са получили точки малко над националното ниво – 56,42, но по математика изостават – 34,56.

Нито едно от другите 9 училища в общината нямат над 30 точки по математика. След „Златаров“ се нареждат учениците от ОУ „Любен Каравелов“ – Бяла река, но техният резултат по БЕЛ е едва 17 точки.

На второ и трето място по успех на НВО след 7 клас се нареждат съответно ОУ „Георги Караславов“ и ОУ „Христо Ботев“ - с. Градина.

На останалите училища резултатите се различават в рамките на 6 точки.

Населено място

училище

брой ученици

бр. точки БЕЛ

бр.точки математ.

бр.точки общо

ГР.ПЪРВОМАЙ

Средно училище "Проф. д-р Асен Златаров"

91

56,42

34,56

90,98

ГР.ПЪРВОМАЙ

Основно Училище "Георги Караславов"

24

43,54

23,29

66,83

С.ГРАДИНА

Основно училище "Христо Ботев"

17

40,74

20,20

60,94

С.ДЪЛБОК ИЗВОР

Основно училище "Свети Свети Кирил и Методий"

8

27,88

17,13

45,01

С.БУКОВО

Основно училище "Д-р Петър Берон"

3

17,00

27,42

44,42

С.БЯЛА РЕКА

Основно училище "Любен Каравелов"

5

22,90

21,35

44,25

ГР.ПЪРВОМАЙ

Основно училище "Свети Свети Кирил и Методий"

13

22,46

21,19

43,65

С.ИСКРА

Основно училище "Отец Паисий"

9

23,17

19,08

42,25

С.КАРАДЖАЛОВО

Основно училище "Св. Св. Кирил и Методий"

10

20,80

19,10

39,90

С.ВИНИЦА

Основно училище "Васил Априлов"

9

19,78

19,67

39,45

Източник: Parvomai.NET

Facebook коментари

Последни новини