Матурата по БЕЛ като урок по опазване на околната среда

158 четвъртокласници от община Първомай в продължение на два дни се потят над тестове, проверяващи знанията им по български език и литература и математика.

Националното външно оценяване има за цел да провери знанията, с които учениците приключват началния  етап от образованието си преминават към следващия.

След първия тест повечето учениците споделиха, че не са били много затруднени.

Прави впечатление „зелената“ насоченост на изпита. 10 от задачите, носещи най-много точки,  бяха по темата за опазването на околната среда.

Малчуганите се запознаха с текст за производството на хартия. В него се разказваше за традиционния метод за производство на хартия от дървесина и възможността да се прави хартия от камък. Специално внимание бе отделено на предимствата на този иновативен метод, при който „Направата на каменната хартия не застрашава околната среда“. Въпросите, които трябваше да покажат доколко учениците могат да разберат прочетеното, също бяха свързани с разсъждения в тази посока. Подчертано бе и значението на думата рециклирам.

В 21.задача учениците трябваше да съставят текст от няколко смислово свързани изречения. Те бяха поставени в условна ситуация: „Ако Земята можеше да говори какво би ни помолила?“  Картинката не им беше от особена полза, но бяха изредени думи, които трябваше да наведат децата да мислят отново в посока „опазване на околната среда“: планета, дим, отпадъци, океани, почва, дървета“.

Така изпитът по български език се превърна в урок по опазване на околната среда. В това няма нищо лошо до колкото поставените въпроси наистина разкриват знанията на учениците.

Успех и на изпита по математика!

Теодора Кирякова

Източник: Parvomai.NET

Facebook коментари

Последни новини