Организира се среща за възможностите за финансиране на земеделци

Националната служба за съвети в земеделието организира  на 29 май 2023 година в Първомай информационно събитие на тема:  Възможности за финансиране на земеделските стопани през 2023 г. от ПРСР 2014-2020 г., Стратегически план за развитие на земеделието и селските райони в периода 2023-2027 г. и инструментите за финансиране от Националния план за възстановяване и устойчивост(НПВУ). Накратко срещата щее посветена на начините за финансиране и стимулиране на земеделски стопани.

Срещата с експерти ще започне в  10:00 ч в пленарната зала на общинска администрация

По време на информационната среща  участниците ще се запознаят с мярка 6.4. Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности (2014-2020) от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014 - 2020 г.

Във втората част на срещата присъстващите ще бъдат запознати с условията за прилагането на интервенциите от Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони (СПРЗСР) за периода 2023-2027 г., както и с възможностите за финансиране на земеделските стопани с инструментите по Националния план за възстановяване и устойчивост(НПВУ).

По време на тези срещи експертите от НССЗ ще отговарят на въпроси, поставени от присъстващите, които са от компетентността на експертите от НССЗ.

За допълнителна информация и въпроси може да се свържете с: 0331/ 3 81 48 0883267072 - Елена Величкова, 0882171152 - Адреана Манолова.

Програмата е публикувана на сайта на Община Първомай.

Източник: Parvomai.NET

Facebook коментари

Последни новини