Д-р Румяна Бойлова: Традицията в Първомайската болница е професионализъм, колективизъм и отговорност за здравето на пациента

Улисани в ковид мерки и напрегнато ежедневие, работещите в МБАЛ – Първомай пропуснаха две важни годишнини – от първата организирана здравна служба в Първомай – през 1912 година и създаването преди 70 години на първата болница в Първомай. Отминалият неотдавна Празник на родилната помощ даде възможност за отбелязването на годишнините на здравните служители, а на управителят на болничното заведение –д-р Бойлова да направи историческа равносметка на една от най-старите институции в града.

Теодора Кирякова: Признак за какво е решението да се създаде здравна служба в едно такова населено място от селски тип, какъвто е бил тогава Първомай?

Румяна Бойлова: В малките населени места откриването на болнични заведения в ония годи са били белег на ориентираност и правилна здравна политика. Възможност населението да се обслужва спазвайки основните принципи на здравеопазването – достъпност, достатъчност и разбира се загриженост за здравето на населението.

                                                                                                                                                                                

Т.К.: Предизвикателство ли е управлението на общинска болница на повече от 70 години?

Р.Б.: Управлението за мен е въпрос на отговорност и възможности, не го възприемам като предизвикателство, може би в началото – да,От 2006 г. съм управител. Определено Болницата в Първомай с годините се утвърди като лечебно заведение с добре развита номенклатура от оказвани болнични услуги.

                                                                                                                                                 

Т.К.: Какъв е Вашият подход при възникване на проблем?

Р.Б.: Държа на екипността в работата, гъвкавост и толерантност- да, но не отстъпвам от определените ми цели, все пак съм зодия Овен,Финансово стабилна болница, така определям болницата в Първомай. Това е важно , възможност да задържим персонал, да обучим кадри, да закупим нова апаратура и иновативни методи.

                                                                                                                         

Т.К.: Знаете ли пациентите как виждат МБАЛ – Първомай?

Р.Б.: Когато човек е болен, понякога е трудно да прецени отговорността на околните, грижите за него и професионалното отношение. Има и недоволни пациенти, но фактът че отново ни търсят и продължават да се лекуват при нас, говори за доброто обслужване. Разбира се, че има какво да се желае, най-вече в отношението към пациента, като се сравним с една частна болница например. Иска ми се да споделя, че около тридесет на сто от пациентите ни са и от други общини.

Т.К.: Кои са традициите, които са запазени през годините?

Р.Б.: По отношение на работата ни - професионализъм, колективизъм и отговорност за здравето на пациента. А за сплотяването на колектива намираме повод в различните празници – водосвет и честване  в Деня на родилната помощ. Събираме се за Деня на здравния работник – 7 април, отбелязваме и 1 юни в Детско отделение.

Т.К.: Какви са начините да привличате млади здравни специалисти?

Р.Б.: Възможности за финансиране обучението на специалисти здравни грижи и специализацията на лекари, които ще останат да работят в болницата.

Т.К.: Какво предстои на Първомайската болница?

Р.Б.: Реализация на два проекта, започнати 2022г. Саниране сградата на болницата. Подмяна отоплителната инсталация, ремонтни дейности във вътрешно отделение, по проект Подпомагане на болничната система в епидемична обстановка. Разбира се и осъвременяване на част от мед, апаратура с въвеждане на нови диагностично лечебни процедури.

                                                                                

Т.К.:: Какво давате на здравеопазването в Първомай всички виждаме. Какво Ви даде на Вас Първомайската болница?

Р.Б.: Първомайската болница за мен стана втори дом. Това е целият ми професионален стаж от далечната 1985г. Започнах като педиатър и работих с любов тази професия. Обичам децата. От десет години работя повече като администратор.

Източник: Parvomai.NET

Facebook коментари

Последни новини